Commissievergaderingen

Woensdag 11 november 2020

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad hoc committee for the observation of the early parliamentary elections in Jordan

Werkbezoek
Jordanië (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

EU migratiepact (door Europese Commissie) (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Oude zaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

JBZ-Raad op 13 november 2020 (behandelvoorbehoud migratie-pact)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Gezond en veilig werken

Algemeen overleg
K4

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Examenresultaten 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2020 (AO wordt omgezet in een SO op 9 november 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Techniekpact (omgezet in schriftelijk overleg d.d. 9 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:00 - 17:30 uur

Water en wadden - verplaatst naar 23 november 2020

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Vergadering Rapporteurschap rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs (videoconferentie)

Technische briefing
Vondelingkamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 19:00 uur

Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Akkoord Curaçao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Omzetten plenair debat nertsen naar een AO en VAO vanavond - reactie VANDAAG 15.00

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid dd 12 november 2020 (de Raad is geannuleerd; het AO vindt geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Besloten digitale technische briefing door de Europese Commissie over de voorstellen inzake de kapitaalmarktenunie

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 22:00 uur

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag - 35598

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Maatschappelijke organisaties en inwoners bevingsgebied Groningen over de wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

Nertsen en COVID-19

Algemeen overleg
Thorbeckezaal