Wetgevingsoverleg : Water en wadden - verplaatst naar 23 november 2020

De vergadering is verplaatst

11 november 2020
11:00 - 17:30 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(wetgevingsoverleg geen doorgang i.v.m. afmelding door minister)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Bijlage