Wetgevingsoverleg

Water en wadden - verplaatst naar 23 november 2020

Wetgevingsoverleg: "Water en wadden - verplaatst naar 23 november 2020 "Deze vergadering is verplaatst naar 1 december 2020

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Water en wadden op 11 november; GEEN DOORGANG, wordt tot nader order uitgesteld.