Commissievergaderingen

Donderdag 10 maart 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 13:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Fact-finding visit to the Netherlands

Werkbezoek
Den Haag/Utrecht (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Stikstofproblematiek

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Hoofdlijnendebat LNV - VERPLAATS naar wo 6 april 2022

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Stichting Afvalfonds Verpakkingen verzorgt mede namens het CBL en de FNLI een technische briefing over het plan van aanpak voor het statiegeldsysteem voor blikjes - is tot nader order uitgesteld

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroepen rondom Maasgouw

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 14 maart 2022 (geannuleerd; wordt omgezet in schriftelijk overleg: 7 maart 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Plan van aanpak voor statiegeldsysteem voor blikjes - verplaatst naar 19 april 2022

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Integriteit openbaar bestuur

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Litouwse parlement

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Toelichting door Rli op advies ‘Digitaal duurzaam’ n.a.v. kabinetsreactie (digitaal)

Gesprek
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

Commissiedebat
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Wereldwijde aanpak COVID-19

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang Besluit brandveiligheid parkeergarages (TK 33118-218)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht (35974)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs (36030)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (verplaatst naar 24 februari 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Koopkracht van ouderen

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van de leden Dekker-Abdulaziz en Rajkowski om het commissiedebat Telecommunicatie om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met Eurocommissaris Breton (digitaal)

Gesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 18:15 - 22:15 uur

Mijnbouw/Groningen (VERPLAATST NAAR 17 MAART 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)