Commissiedebat

Stikstofproblematiek

Commissiedebat: "Stikstofproblematiek"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat Stikstofproblematiek - do 10 maart
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over Stikstofproblematiek

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op brief MOB: Wet ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ gaat stikstofprobleem niet oplossen/Nieuwe PAS-periode tegemoet (PAS 2.0)/Moeras van juridische procedures op komst met negatieve gevolgen voor andere sectoren als industrie en bouw

Te behandelen:

6
Openbaarmaking van de communicatie rondom de vier Wob-verzoeken over de totstandkoming van het 'Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en de infrastructuurfonds en voor de PFAS-problematiek

Te behandelen:

Gerelateerde zaken