Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

10 maart 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R.P. Brekelmans (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht van de commissie-regeling van werkzaamheden 10 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • vr 11-03-2022 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen
  • di 15-03-2022 13.45 - 14.00 Petitie Rapport traktaat van Wassenaar
  • do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • di 22-03-2022 16.30 - 17.00 Delegatievergadering werkbezoek Bosnië-Herzegovina
  • wo 23-03-2022 10.00 - 11.30 Briefing door ministerie en gesprek met ambassadeur ter voorbereiding op het werkbezoek Bosnië-Herzegovina
  • do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering wordt verplaatst
  • do 24-03 t/m zo 27-03 Werkbezoek Bosnië-Herzegovina
  • di 29-03-2022 13.45 - 14.00 Petitie Erkenning van genocide in Khojaly
  • do 31-03-2022 15.00 - 17.00 Commissiedebat NAVO
  • di 05-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • wo 13-04-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  • do 14-04-2022 13.00 - 14.00 Gesprek AIV inzake werkprogramma
  • do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • zo 24-04 t/m vr 29-04 Werkbezoek Verenigde Staten (incl. reisdata)
  • di 10-05-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • do 16-06-2022 10.00 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  • do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 08-09 t/m za 10-09 Werkbezoek Berlijn

  Te plannen plenaire debatten:
  17. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-president, minister BuZa)

  Nog te plannen commissie activiteiten:
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof 
  • Rondetafelgesprek over het de Uitkomsten onderzoeksprogramma 'Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950' De commissie besluit een voorbereidingsgroep in te stellen, bestaande uit de leden Brekelmans en Sjoerdsma, om een eerste programmavoorstel te doen dat vervolgens wordt besproken in de commissie. 
  • Schriftelijk overleg over de kabinetsreactie van de derde conceptversie van het Strategisch Kompas (te plannen na ontvangst van de kabinetsappreciatie)
 4. 4

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. herstarten van nood- en ontwikkelingshulp aan Afghanistan

 5. 5

  Samenstelling delegatie werkbezoek VS

  Besluit: De delegatie wordt vastgesteld en zal bestaan uit de volgende leden: Kuiken (delegatieleider), Brekelmans (VVD), Sjoerdsma (D66), De Roon (PVV), Agnes Mulder (CDA), Piri (PvdA), Jasper van Dijk (SP), Kuzu (DENK). 
   
 6. 6

  Ambassadeursconferentie op 16 juni 2022

  De ambassadeursconferentie zal dit jaar plaatsvinden in de week van 13 tot en met 17 juni. De gebruikelijke ontmoeting van Kamerleden met alle Nederlandse ambassadeurs is voorzien op donderdag 16 juni van 10.30 - 14.00 uur in het World Forum in Den Haag. In bijgaande brief wordt de opzet van de ontmoeting uitgelegd en wordt alle Kamercommissies verzocht om onderwerpen aan te dragen, die zouden kunnen worden besproken met de ambassadeurs. 

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek Ambassade van Pakistan om gesprek d.d. 22-23 maart 2022

 8. 8

  Verzoek ULMWP om gesprek d.d. 5 april 2022

 9. 9

  Kennisagenda: India

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Planning plenair debat over de situatie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken ontwikkelingen in en rondom Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang WOB besluiten met betrekking tot de evacuatie uit Afghanistan in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken inzake de motie van de leden Dassen en Van der Lee over per jaar 50 journalisten in acuut levensgevaar bescherming bieden (Kamerstuk 35925-V-42)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eerste kabinetsreactie op de uitkomsten van het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Europese Vredesfaciliteit (EPF) terug- en vooruitblik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Besluit terugtrekking Taakgroep Takuba uit Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op het Advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken over de internationaalrechtelijke implicaties van het geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit en uitvoering van de motie van de leden Karabulut en Van Ojik over voortzetten van de advisering door de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (Kamerstuk 32 623-306)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan van 27 januari 2022, inzake de uitwerking in het coalitieakkoord van de afspraak over de hervestiging van Afghaanse vluchtelingen in Nederland in de context van de UNHCR-lijst.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van het internationaal cultuurbeleid (Kamerstuk 31482, nr. 113)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nederlandse inzet in de G20 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorhang verlenging Subsidieregeling BZ 2006

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de aangenomen amendementen op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel appreciatie concept EU Strategisch Kompas

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Mededeling EU strategische aanpak ontwapening, demobilisatie en re-integratie (DDR)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda van de extra informele Raad Buitenlandse Zaken Oekraïne van 22 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag extra ingelaste Raad Buitenlandse Zaken inzake Oekraïne van 27 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda extra NAVO ministeriële en extra Raad Buitenlandse Zaken van 4 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2022Z03743 Aan minister Buza - inbreng verslag Verdrag tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening 24-02-2022
  2. 2022Z03137 Aan minister Buitenlandse Zaken - te verwachten kabinetsbrieven 17-02-2022
  3. 2022Z03139 Aan ministers Buza en Def - kabinetsappreciatie 3e conceptversie Strategisch Kompas 17-02-2022
  4. 2022Z03138 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie conceptteksten van het nieuwe NAVO Strategisch Concept 17-02-2022
  5. 2022Z02711 Aan minister Buza - rappel brieven commissie Buitenlandse Zaken 10-02-2022
  6. 2022Z01985 Aan minister Buza - verzoek reactie op rapport Amnesty International 'Israel's apartheid against Palestinians' 04-02-2022
  7. 2022Z02035 Aan minister Buza - ondertekening en ratificatie verdrag Raad van Europa tegen handel in menselijke organen 04-02-2022
  8. 2022Z02034 Aan minister van Buitenlandse Zaken - mediapluriformiteit in de EU 04-02-2022
  9. 2022Z01673 Aan minister BuZa - feitelijke vragen kabinetsreactie eindevaluatie HCSS EMASoH 27-01-2022
  10. 2022Z01188 Aan minister Buza - feitelijke vragen Invulling toezegging over openbaar beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan 25-01-2022
  11. 2022Z00950 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Brede relatie met Marokko 18-01-2022
  12. 2021Z23091 Aan minister Buza - Nederlandse beleid in relatie tot India 09-12-2021
  13. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China' 25-11-202