Commissiedebat : Landspakketten en hervormingen CAS

De vergadering is geweest

10 maart 2022
9:30 - 12:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.H. Simons (BIJ1)

Agendapunten

 1. 1

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk (Digitalisering en Koninkrijksrelaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Besluitvorming Rijksministerraad 4 februari inzake afwijken en begrotingsnormen en afbouw salariskorting en verlenging Protocol Aruba-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift reactie op brief van de gezamenlijke schoolbesturen van Curaçao over kennismaking en kansengelijkheid binnen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aangehouden besluitvorming Rijksministerraad 17 december 2021 over de landspakketten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluitvorming Rijksministerraad 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluitvorming Rijksministerraad 29 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Curaçao vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de CBS Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Besluitvorming Rijksministerraad 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data