Commissievergaderingen

Donderdag 8 september 2022

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Werkbezoek Wenen

Werkbezoek
Wenen

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 13:15 uur

Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad)

Commissiedebat
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Mark Dierikx

Verhoor
Enquêtezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

Berlijn

Werkbezoek
Berlijn (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Staats- en bestuursrecht

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen (VERPLAATST NAAR 29 SEPTEMBER 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:30 uur

Gesprek met de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

De afbouw van de derogatie van de Nitraatrichtlijn

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet wegvervoer goederen houdende wijziging van verschillende verordeningen teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de wegvervoersector

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-mailprocedure] Verzoek van de Bond Precaire Woonvormen voor petitieaanbieding tijdelijke huurcontracten

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Haverkort (VVD) om het commissiedebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving op 13 september 2022 met een uur te verlengen

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:15 - 13:30 uur

Informele lunch met Eurocommissaris Timmermans en zijn team

Gesprek
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Werkwijze J&V (verplaatst naar 15 september 2022)

Gesprek
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Arbeidsmarktbeleid (wordt verplaatst naar 5 oktober 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 19:00 uur

Dick Benschop

Verhoor
Enquêtezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Voorbereiding notaoverleg Staat van de Europese Unie 2022

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Nota Deelnemingenbeleid (Geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35709)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoering rechtsherstel box 3 en garantie annuleringskosten LNG-terminal Gasunie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Podt over “Meedoen vanaf dag één” (36139)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Voorbereiding documentaire De blauwe familie

Gesprek
Thorbeckezaal

kunstcommissie

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Kunstcommissie

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Rondetafelgesprek Wet Markt en Overheid

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Documentaire De blauwe familie

Gesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Voorstel van het lid Van der Molen (CDA) om het rondetafelgesprek PvE HRN-concessie in te plannen op 27 september en het commissiedebat PvE HRN-concessie te verplaatsen naar 11 oktober

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 16:00 - 21:00 uur

Joost van Roost

Verhoor
Geannuleerd