Commissievergaderingen

Woensdag 5 april 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - CDS

Werkbezoek
Boekarest, Roemenië (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Gesprek voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid met minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep vergunningverlening en juridische houdbaarheid gebiedsgerichte processen

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Passend onderwijs

Commissiedebat
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Informatiebeveiliging bij de overheid

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Delegatie Jezidi-vrouwen

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om een minuut extra spreektijd bij het CD Sportbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV - VERPLAATST naar donderdag 6 april

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad op 18 en 19 april 2023

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

IMF

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Humanitaire hulp en diplomatie 2023 & IOB-beleidsdoorlichting Humanitaire hulp 2015-2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

voorbereiding werkbezoek Japan en Korea

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Sportbeleid (verplaatst naar 5 april 15.30 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 15:15 uur

Nederlandse Arbeidsinspectie - Rapportage pakketdienstverleners, aanpak ongevalsonderzoek en arbeidsuitbuiting

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Onderhandeling van belastingverdragen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 36328)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorkomen van ongewenste beïnvloeding van medisch professionals door bedrijven

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vijfde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Technische briefing door AIVD en MIVD over de Tijdelijke wet cyberoperaties

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

Sportbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Arbeidsomstandigheden Schiphol

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Videogesprek met Eurocommissaris Sinkevicius voor Milieu n.a.v. het EU-voorstel voor de herziening van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit COM(2022) 542 - geen doorgang

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 23:00 uur

China (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)