Agendapunten

 1. 1

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Sportraad 29 november 2022 (Kamerstuk 21501-34-389)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen gesteld tijdens de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Sport van 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de moties ingediend bij het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen op 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid en het bredere antidopingbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Monitoring energieprijzen en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de trendanalyse van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU) van de Kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nederlands standpunt Russische sporters

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Internationaal statement deelname Rusland en Wit-Rusland aan internationale sportevenementen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitoring energieprijzen en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Analyse NLsportraad topsport en media

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van Stichting Life Goals Nederland m.b.t. zorgen over kansengelijkheid in sport

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) en bredere antidopingbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitoring energieprijzen en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de monitoring energieprijzen en sport (Kamerstuk 30234-333)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  AEF rapport ‘samen de lat hoger leggen’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken beweeg- en sportbeleid

  Te behandelen:

  Loading data