Commissievergaderingen

Woensdag 4 november 2020

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 15:00 uur

IPU - 206th session of the Governing Council (Extraordinary virtual session)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Alternatieven voor dierproeven - stand van de wetenschap (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Woningtekort starters en middeninkomens

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 18:00 uur

Rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel II)

Rondetafelgesprek
Oude zaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 5 november 2020)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek feitelijke vragenronde Akkoord Curaçao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vervanging capaciteit tactisch luchttransport

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Mestbeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg) (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Openbaar vervoer en taxi

Notaoverleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Maatschappelijke diensttijd

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (TK 35593)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (TK 35587)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Openbaar vervoer en taxi - wordt omgezet in notaoverleg op 4 november 2020

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 16:45 uur

FAON inzake Nagorno Karabach (via videoverbinding)

Bijzondere procedure
Vondelingkamer (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

EU - Visumcode (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

COVAX over ontwikkeling en eerlijke distributie coronavaccin (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen uitgesteld tot ntb datum

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Autobelastingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 18:30 - 23:00 uur

Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (vervolg)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal