Commissievergaderingen

Donderdag 4 september 2014

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voortgangsrapportage Techniekpact (verplaatst naar 1-10-2014 i.v.m. planning plenaire agenda)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Dierenwelzijn

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Suïcidaliteit

Algemeen overleg
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport naar belastingontwijkingconstructies in relatie tot het fiscaal verdragennetwerk; tot nader order uitgesteld, nieuwe datum nog niet bekend

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport naar belastingontwijkingconstructies in relatie tot het fiscaal verdragennetwerk

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Transportraad 16 - 17 september 2014

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanpassing project langer doorvliegen F-16 instandhouding

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Briefing door de CTIVD

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Zorgverzekeringswet

Algemeen overleg

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 17:30 uur

RTG Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Splitsing Raad van State en samenvoeging drie hoogste bestuursrechters (TK 29279-200)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Groene Groei

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Gemeentefonds

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon (33953)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering OCW (LET OP: tijdstip gewijzigd naar 10.00 -11.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit aanpassing waterschapsverkiezingen (TK 31142-45)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatie van richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel (PbEU L 338) (33954)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

(Reparatiewet BZK 2014) (TK 33951)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Informeel gesprek met ambtelijk Financiën over Verantwoord Begroten (ervaringen en toekomstbeeld)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer inzake bekostiging voortgezet onderwijs

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

TWEEDE NADER VERSLAG - Tweede nota van wijziging Wet langdurige zorg - 33891-17

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)