Debat geweest
4 september 2014 | 12:30 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 4 sept
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 4 sept

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

05-09-2014 17.00 - 17.00 Ad-hocbesluitvorming inventarisatie deelname waarnemer bij jaarvergadering NAVO Parlementaire Assemblee
08-09-2014 17.15 - 18.00 Gesprek Ontvangst president Myanmar, H.E. Thein Sein
10-09-2014 11.15 - 12.00 Gesprek Tunesische minister van Buitenlandse Zaken, Mongi Hamdi
10-09-2014 12.00 - 12.30 Procedurevergadering Uitwerking motie-Hamer c.s. inzake evaluatie besluitvorming militaire missies
10-09-2014 14.00 - 18.00 Hoorzitting Minderheden Noord Irak
11-09-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN): vanwege afwezigheid minister van Buitenlandse Zaken zal het AO alleen met de minister voor BuHa-OS plaatsvinden.
18-09-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
02-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
13-10-2014 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Youth for Peace Initiative
15-10-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
16-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
30-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
06-11 - 07-11 Werkbezoek Interparlementaire conferentie inzake GBVB en GVDB d.d. 6-7 november 2014 in Rome
12-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
13-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
19/20-11-2014 Plenaire begrotingsbehandeling:bij de plenaire griffie wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid om de begrotingsbehandelingen van BuZa en BuHa-OS in verschillende weken te plannen.
27-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
27-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OVSE-Raad 
27-11-2014 16.00 - 18.00 Algemeen overleg NAVO-Raad 
10-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) 
11-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering 
18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
3
Werkbezoek commissie in najaar 2014

Details

De mogelijkheden voor een werkbezoek in een lang weekeind worden nader onderzocht.
5
Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden en het Senaat van Italië voor een interparlementaire conferentie over Common Foreign and Security Policy (CFSP) en Common Security and Defence Policy (CSDP) d.d. 5 t/m 7 november 2014
6
Uitnodiging BGIPU voor parlementair seminar over Het Wapenhandelsverdrag d.d. 3 t/m 5 november 2014 (Westminster, Londen).
7
Verzoek Ministerie van Buitenlandse Zaken, namens Reprieve, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Jemenitische drone slachtoffers d.d. 8-9 september 2014
8
Verzoek Comité Safe Haven in Nineveh Plains tot aanbieding petitie m.b.t. hongerstaking in Enschede voor Christenen en andere minderheden in Irak d.d. 9 september 2014
9
Verzoek KDCN, namens Stichting Ezidis Charity Association en mevrouw Dakhil, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie Yezidi’s en impact ISIS in Sinjar d.d. 8-9 september 2014
10
Hoorzitting over hulp aan minderheden in Noord-Irak op woensdag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Details

De hoorzitting bestaat uit twee delen:
1. van 14.00 tot 16.30 uur: Gesprek met een delegatie van leden van het parlement van de Koerdische Regionale Regering (KRG) die de verschillende minderheden in Noord-Irak vertegenwoordigen. Het gesprek wordt gevoerd via een tolk.
2. Van 16.30 tot uiterlijk 18.00 uur: gesprek met enkele Nederlandse hulporganisaties die actief zijn in Noord-Irak en waarvan vertegenwoordigers recentelijk in die regio zijn geweest. Aan de conceptlijst worden het Nederlandse Rode Kruis en de vertegenwoordiger van UNHCR in Den Haag toegevoegd. Niet-uitgenodigde organisaties wordt gevraagd om de commissie schriftelijke informatie toe te zenden.
11
ADFU International inzake een werklunch voor woordvoerders Buitenlandse Zaken op woensdag 10 september 2014
12
Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Tunesië, Mongi Hamdi, op woensdag 10 september van 11.15 tot 12.00 uur
13
Verzoek, namens mensenrechtenactivist en fotograaf de heer M. Othman, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. situatie in Gaza d.d. 11-17 september 2014
14
Verzoek PGA, namens parlementaire delegatie uit Oekraïne, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 15 september 2014
15
Verzoek om aanbieding petitie over controle China m.b.t. het nieuws netwerk, vrijheid van meningsuiting en informatieverspreiding
16
Verzoek Amnesty International, namens mensenrechtenactivist A. Olivos, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. martelingen in Mexico en tevens aanbieding feitenoverzicht rapport 'Out of control: Torture and other ill-treatment in Mexico'
26
Aanbieding van de Leidraad Geïntegreerde Benadering. De Nederlandse visie op een samenhangende inzet op veiligheid en stabiliteit in fragiele staten en conflictgebieden

Te behandelen:

27
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken inzake brief Moluccan Human Rights Organization m.b.t. inperking vrijheid van meningsuiting in de Molukken

Te behandelen:

29
Lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over samenwerking met landen die het Non-Proliferatie verdrag niet hebben ondertekend (Kamerstuk 33 750-VI, nr. 72)

Te behandelen:

31
Vliegramp MH17

Te behandelen:

41
Aanbieding van de agenda van en de Nederlandse inzet voor de NAVO-top, die op 4 en 5 september 2014 in Newport, Verenigd Koninkrijk wordt gehouden

Te behandelen:

44
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door de Republiek Moldavië bij Europol gedetacheerd worden; ’s-Gravenhage, 22 juli 2014

Te behandelen:

45
Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) houdende een verdrag inzake de 29ste zitting van het FAO/WHO Coordinating Committee for Europe, te Den Haag, Nederland, van 30 september tot 3 oktober 2014; Rome, 2 juni 2014

Te behandelen:

46
Briefwisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi

Te behandelen:

51
Aanbieding geannoteerde agenda van de buitengewone Raad Buitenlandse Zaken van 15 augustus 2014 en de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 29 en 30 augustus 2014

Te behandelen:

54
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2014Z13445 Aan minister Buza - schrift overleg Wapenhandelsverdrag 15-07-2014
2014Z12831 Aan minister Buza - verdere voortgang mishandeling diplomaat in Moskou 03-07-2014
2014Z13013 Aan ministers Buza en Def - reactie Clingendaelrapport 'een wankele Wereldorde' 03-07-2014
2014Z10352 Aan minister Buza en Def - reactie op HCSS rapport 05-06-2014
56
Evaluatie commissieactiviteiten

Details

Bespreking van ontvangen antwoorden op evaluatievragen
57
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Tunesië
58
Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Mozambique d.d. 15 oktober 2014