Algemeen overleg : Dierenwelzijn

De vergadering is geweest

4 september 2014
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
7e HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 8 minuten  

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Economische Zaken

Deelnemers

 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • M.L. Thieme (PvdD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift van het antwoord op de brief van de NVV en de LTO over het introductiemoment van drachtige zeugen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie en antwoorden op aanvullende vragen inzake Barbarie eenden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Waterbuffels

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opvolgen 144 meldingen door politie Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen en moties uit het notaoverleg Dierenwelzijn van 2 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op een brief inzake het vervallen van het QLLsysteem en de gevolgen voor bedrijven en dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de reactie op het rapport van de stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht over de naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Pootfracturen bij slachtdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek naar incidentie van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op de publicatie “omstandigheden in de vee-industrie” van TNS NIPO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitspraak rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herstelvonnis rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Veterinaire voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking Positieflijst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toegezegde brief inzake de positieflijst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage NVWA project vervoer pluimveeketen 2013

  Te behandelen:

  Loading data