Commissievergaderingen

Donderdag 3 februari 2022

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol

Technische briefing
Max van der Stoelzaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 09:45 - 11:00 uur

Constituerende vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - EUZA - Verzoek tot gesprek met Litouwse delegatie op 10 maart 16.30

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Zorgfraude

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol - Activiteit vangt een half uur eerder aan i.v.m. plenaire overlap

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rondetafelgesprek over de mogelijke gezondheidseffecten van verschillende afstandsnormen voor windmolens (digitaal)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Effectief Leesonderwijs in Nederland (Universiteit Leiden - Paul van den Broek); onderzoek in opdracht van cie. OCW (hybride)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Transportraad op 21-22 februari 2022 - verplaatst naar 8 februari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (digitaal) (i.v.m. stemmingen verplaatst naar 14.15 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing door de Europese Commissie en ministerie BZK over de richtlijn energieprestaties van gebouwen

Technische briefing
Max van der Stoelzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) (digitaal)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met de herpositionering van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot rechtspositionele regels met gevolgen voor rechten en plichten van individuele rechterlijke ambtenaren (36006)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng feitelijke vragen Beleidsdoorlichting Defensie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Herziening verordening en richtlijn markten voor financiële instrumenten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (36003)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies (TK 25295-1717)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Btw-compensatiefonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 14:45 uur

Procedurevergadering (digitaal) (let op gewijzigde tijd)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Constituerende vergadering
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met de ambassadeurs van de Republiek Estland, Letland en Litouwen over de veiligheidssituatie in Europa, Rusland en NAVO

Gesprek
Max van der Stoelzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek Elektriciteitsnet (digitaal)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Brexit / nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk (wordt verplaatst naar 23 maart)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Meerderheidsvoorstel van de leden Hijink (SP), Tielen (VVD), Van den Berg (CDA) en Paulusma (D66) t.a.v. de genodigdenlijst voor het RTG over de organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

E-mailprocedure
(besloten)