Commissiedebat

Zorgfraude

Commissiedebat: "Zorgfraude"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat Zorgfraude - 3 februari 2022, 10.00 - 14.00 uur; i.v.m. toevoegen agendapunt
Verslag van een commissiedebat
Download Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 februari 2022, over Zorgfraude

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Reactie op de uitvoering van de motie van de leden De Vries en Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35830-XVI-14)

Te behandelen: