Commissiedebat : Zorgfraude

De vergadering is geweest

3 februari 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C. Helder
  minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deelnemers

 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • F. Sahla (D66)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarbeeld IKZ 2019 en rapport Signalen fraude in de zorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Informatie over het mogelijk financieren van terrorisme met de opbrengsten uit zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018- 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) (Kamerstuk 28828-125)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Jaarrapportages Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 2020, onderzoek aard en omvang zorgfraude en reactie signaleringsbrief 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbare jaarverantwoording zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de uitvoering van de motie van de leden De Vries en Van den Berg over opnieuw in gesprek gaan met de eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35830-XVI-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTL Nieuws ‘Honderden dubieuze zorgbedrijven ontdekt: vermoedens van fraude en zelfverrijking’ van 29 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data