Procedurevergadering : Procedurevergadering (digitaal)

De vergadering is geweest

3 februari 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • G. Wilders (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht van de commissie-regeling van werkzaamheden 3 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  di 08-02-2022 13.15 - 13.45 Constituerende vergadering Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter
  do 10-02-2022 12.00 - 13.00 Technische briefing over het sanctiebeleid  - De commissie gaat akkoord met een besloten briefing
  di 15-02-2022 17.00 - 18.00 Gesprek Kennisagenda Buitenlands beleid van de Europese Unie, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU (hybride)
  wo 16-02-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken - Met het oog op de bespreking van het Strategisch Kompas wordt het debat met een uur verlengd
  do 17-02-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek situatie van de Jezidi’s (vervolg) met juridische experts (digitaal)
  do 17-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 22-02-2022 13.40 - 14.00 Petitie PAX inzake Killer robots
  wo 23-02-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Sanctiepakket tegen Myanmar (digitaal)
  do 24-02-2022 en vr 25-02 IPC GBVB/GVDB
  do 10-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 31-03-2022 15.00 - 17.00 Commissiedebat NAVO
  di 05-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 13-04-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 10-05-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Te plannen plenaire debatten:
  10. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (minister BuZa, minister Defensie, staatssecretaris J&V)

  Nog te plannen commissie activiteiten:
  • Gesprek AIV
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
  • Gesprek met ambtenaren van de Europese Commissie inzake Open strategische autonomie
  • Commissiedebat over de plannen in het coalitieakkoord ('hoofdlijnendebat') op het terrein van Buitenlandse Zaken (te plannen na ontvangst beleidsbrief)
  •  
 4. 4

  Delegatiesamenstelling Interparlementaire Conferentie GBVB/GVDB op 24 en 25 februari 2022 te Parijs

  Besluit: De delegatie wordt vastgesteld. De delegatie bestaat uit de leden Brekelmans, De Roon, Stoffer en de te nog te kiezen commissievoorzitter. 
   
 5. 5

  Verzoek van de ambassadeur van Rusland voor een gesprek over de Russisch-Nederlandse parlementaire samenwerking en de actuele veiligheidssituatie in Europa

 6. 6

  Verzoek ACTW-66 tot aanbieding petitie 'Rapport traktaat van Wassenaar'

 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een brief over ‘grondrechten in Nederlands Nieuw-Guinea’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het bezoek van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken aan Kiev

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming deelname aan een vertrouwelijke briefing over invloed van China in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor een technische briefing over toekomstige hulp aan en inzet in Afghanistan, specifiek over de onderdelen diplomatie, veiligheid en terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake technische briefing over het sanctiepakket tegen Myanmar

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken juridische procedures tegen Russische Federatie bij het EHRM inzake het neerhalen van vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken t.a.v. het onderzoek naar de evacuatie uit Afghanistan en het onderzoek naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het nieuwsbericht inzake evacuatie Afghanen op Nederlandse evacuatielijst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verdrag van de Raad van Europa tegen handel in menselijke organen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verdere wijze van behandeling van het controversieel verklaarde wetsvoorstel Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

  Toelichting: De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voornemen tot verlenging van de Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht “SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013; Parijs, 9 maart 2021 (Trb. 2021, 36)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  EU-voorstel: EU strategie ontwapening demobilisatie en reïntegratie (JOIN/2021/35) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 13 en 14 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 24 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z01188 Aan minister Buza - feitelijke vragen Invulling toezegging over openbaar beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan 25-01-2022
  2. 2022Z00954 Aan minister Buza - reactie op raket- en drone-aanval in Abu Dhabi 21-01-2022
  3. 2022Z00953 Aan minister Buza - verzoek reactie burgerbrief inzake taalexamen op ambassade of consulaat 21-01-2022
  4. 2022Z00950 Aan minister Buza - schriftelijk overleg Brede relatie met Marokko 18-01-2022
  5. 2022Z00372 Aan minister Buza - verzoek beleidsbrief Buitenlandse Zaken 13-01-2022
  6. 2021Z23990 Aan minister Buza - uitvoering amendementen Begroting 20-12-2021
  7. 2021Z23091 Aan minister Buza - Nederlandse beleid in relatie tot India  09-12-2021
  8. 2021Z22396 Aan de ministers BuZa, BuHaOs, en OCW - inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid 2020 01-12-2021
  9. 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China' 25-11-202
  Besluit: Brieven 6 tot en met 9 rappeleren.
 24. 24

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk om een brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake de actuele politieke situatie in Mali

  Te behandelen:

  Loading data