Commissievergaderingen

Dinsdag 2 juli 2019

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Pre-electoral mission Ukraine

Werkbezoek
Kiev, Ukraine (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - NATO Orientation Programme

Werkbezoek
Brussel (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek om staatssecretaris J&V te rappelleren de IND verslagen alsnog naaar de Kamer te sturen vóór het verzamel- AO vreemdelingenzaken van komende donderdag 4 juli 2019

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel Dik-Faber reactie "Ook blikjes vergroten plastic soep"

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van de fractie van de VVD om over de brief van de staatssecretaris van SZW inzake de voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland d.d. 27 juni 2019 een schriftelijk overleg te houden met het hele kabinet...

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

NBKL - CE Delft-rapport 'Bioketels voor warmte in de toekomst'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:15 - 14:15 uur

Huis voor Klokkenluiders

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Delegatievergadering werkbezoek Japan (alleen voor delegatieleden)

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Verscherping tabaksmaatregelen om rookvrije generatie te realiseren door KNMG en 'Artsen slaan alarm'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BNC-fiche: Mededeling Fraudebestrijdingsstrategie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Onder voorbehoud: Duurzaam vervoer (verplaatst naar 5 september)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met de inkomend Nederlandse ambassadeur in Washington DC, Verenigde Staten

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 18:30 uur

Besloten procedurevergadering J&V en EZK

Procedurevergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 20:00 uur

J&V en EZK

Technische briefing
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Beleidsnotitie Nederland-China (verplaatst naar 30 sept)

Notaoverleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 19:30 - 20:55 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (tweede termijn)

Algemeen overleg