Debat geweest
2 juli 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 2 juli 2019; agendapunten toegevoegd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 2 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging 4TU Impact en meerdere organisaties voor Hannover Messe 2020 d.d. 19-20 april 2020
10
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad van 25 juni 2019 (Kamerstuk 21501-33-766)

Te behandelen:

12
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019, over de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland dat een uitspraak van de arbiter niet bindend is voor de NAM

Te behandelen:

22
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
37
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht "Gasunie bekijkt of de gaskraan verder dicht kan"

Te behandelen:

39
Plan van aanpak onderzoek regeldruk