Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juli 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • L. van Raan (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging 4TU Impact en meerdere organisaties voor Hannover Messe 2020 d.d. 19-20 april 2020

 3. 3

  Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Protocollen houdende wijziging van de Akten van de Wereldpostunie; Addis Abeba, 7 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Samenstelling van de commissie dwanglicenties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Energieraad van 25 juni 2019 (Kamerstuk 21501-33-766)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invest-NL: staatssteungoedkeuring Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 juni 2019, over de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland dat een uitspraak van de arbiter niet bindend is voor de NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  'Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2018' en reactie over inzicht in de energierekening voor het MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gevolgen van het gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op SGP-manifest 'De burger aangesloten'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor Wind op Land 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel voor een Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering Urgenda-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang Digital Trust Center 2018 en speerpunten voor 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nota Ruimtevaartbeleid 2019 en het Pré-Advies van het Netherlands Space Office (NSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten in de tweede helft van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapporteur EU-kopgroep klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding Verkenning toekomstpotentieel burger-energiebeweging 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Waterstof, wind op zee en energy hub Emmen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  SER-advies inzake klimaatakkoord industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapporten met betrekking tot het klimaatbeleid voor de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Werkgelegenheidseffecten wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (Kamerstuk 35167)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarbericht Agentschap Telecom 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 27 en 28 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verkenning maatregelen om gaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3 in het gasjaar 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken met betrekking tot het Bescherm- en Herstelplan Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording vragen commissie over diverse onderwerpen op het gebied van mijnbouw en Groningen (Kamerstuk 33529-612)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht "Gasunie bekijkt of de gaskraan verder dicht kan"

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bestuurlijk Overleg Groningen van 5 juni 2019 en invulling ingediende moties en toezeggingen gedaan tijdens het debat over de aardbeving in Groningen van 4 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data