Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid in de zorg (tweede termijn)

De vergadering is geweest

2 juli 2019
19:30 - 20:55 uur
Spreektijd maximaal 2 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Herregistratie basisartsen in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de evaluatie van de registratiecommissies van artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actieprogramma Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 februari 2018, over het ziekteverzuim in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Actieprogramma Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Overgangsrecht voor de mbo- en inservice- opgeleide verpleegkundigen"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op capaciteitsplan GGZ en FZO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 oktober 2018, over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2018, over werkdruk bij huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van de commissie over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie om voor eind 2018 te reageren op de peiling van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onder haar leden over personeelstekorten en werkdruk

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage commissie Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport ‘Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om een nadere duiding van de invulling van de voortgangsrapportages over het arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Capaciteitsplan 2020-2024 Beroepen Geestelijke Gezondheid en Capaciteitsplan 2018-2021 FZO-beroepen en Ambulanceverpleegkundigen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) aangaande een tekort aan operatieassistenten en de kwaliteit en de veiligheid van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over berichten op Trouw.nl en een bericht op De Groene Amsterdammer.nl inzake personeelstekort in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Onderzoeksrapport ‘De financiële effecten van taakherschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Herregistratie fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Capaciteitsplan 2019 deel I

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verplichting vermelden BIG-nummer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Monitor Taakherschikking NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht dat steeds meer tandartsen uit het buitenland komen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken overgangsregeling wetsvoorstel BIG II en toezending rapport ‘Arbeidsmarkt toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Start internetconsultatie Opleidingsbesluit orthopedagoog-generalist

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tweede voortgangsrapportage actieprogramma Werken in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over de resultaten van de internetconsultatie over arbeidsmarkt in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Resultaten van het onderzoek “Regionale balans in vraag en aanbod naar medisch specialisten”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  AEF rapport inzake zorgverschuiving

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Geleijnse, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht 'Patiënten maanden zonder huisarts: 'Kreeg steeds te horen dat er geen plek is''

  Te behandelen:

  Loading data