Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

2 juli 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35210-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152 en Trb. 2016, 113)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Kabinet voert betaald ouderschapsverlof in’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanpak misstanden arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweede voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verzamelbrief versterking handhavingsketen eerlijk, gezond en veilig werk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezeggingen dertigledendebat op 5 maart 2019 en Algemeen Overleg Arbeidsongeschiktheid op 27 maart 2019 m.b.t. arbeidsongeschiktheid en zzp'ers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dienstverlening naar werk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake het TNO rapport “Trends in kwaliteit van de arbeid van flexibele en vaste werknemers en multi-jobbers”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Hoofdlijnenbrief inzake het mogelijk maken van opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake een brief van de vier grote steden over de reparatie van de onvolledige AOW opbouw van Surinamers en Antillianen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers (Kamerstuk 35074-65)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onterechte uitkeringsverstrekking gedetineerden UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opzet beleidsdoorlichting artikel 11 begroting SZW en evaluatie Wet SUWI

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken uitkeringsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Signaleringsbrief fraudefenomenen sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing Wijziging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Gemeentenieuws van SZW 2019-4

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verbetermaatregelen werkvoorzieningen UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport commissie Kinderopvang en vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Discussienotitie commissie regulering van werk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid van 13 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezicht arbeidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Publicatie lagere regelgeving WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Werkgevers investeren te weinig in ouderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken Veranderopgave Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 8 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 1 juli 2019)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -

  Plenaire debatten
  1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
  10. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)
  11. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
  6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  12. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
  13. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13 juni 2019, aangevraagd door het lid Paternotte (D66))
  2. VAO Kinderopvang (AO d.d. 20 juni 2019, aangevraagd door het lid Raemakers (D66))
  3. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26 juni 2019, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS))
 34. 34

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 5 september 2019, 13.00-17.00 uur
  • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
 35. 35

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
  (*) De commissie stemt in met het voorstel om de benaming van het algemeen overleg SUWI-onderwerpen vanaf heden te vervangen door het algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid.
  (**) Spreektijd per fractie: 5 minuten.
 36. 36

  Initiatiefnota van het lid Gijs van Dijk over De herovering van de platformeconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om plannen gesprek met Sociaal Cultureel Planbureau over publieksmagazine 'Denkend aan Nederland" en een kabinetsreactie te vragen op dit publieksmagazine

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om organiseren hoorzitting/rondetafelgesprek over aangekondigde ZZP-voorstellen van het kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek over schulden en armoede d.d. 6 september 2019

 40. 40

  Verzoek om kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van SZW op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ten aanzien van het bijstandsbudget van 's-Hertogenbosch over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel om in voorjaar 2020 een werkbezoek te brengen aan het Europees Parlement te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING