Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering v.c. SZW - 2 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
33
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 1 juli 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)
 10. Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 4 juni 2019)
 11. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 12. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 juni 2019)
 13. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 18 juni 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 13 juni 2019, aangevraagd door het lid Paternotte (D66))
 2. VAO Kinderopvang (AO d.d. 20 juni 2019, aangevraagd door het lid Raemakers (D66))
 3. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26 juni 2019, aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS))
34
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 5 september 2019, 13.00-17.00 uur
 • AO Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - 10 oktober 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Raad WSB van 24 oktober 2019 - 16 oktober 2019, 10.30-12.30 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00 uur
 • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
35
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
(*) De commissie stemt in met het voorstel om de benaming van het algemeen overleg SUWI-onderwerpen vanaf heden te vervangen door het algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid.
(**) Spreektijd per fractie: 5 minuten.
39
Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek over schulden en armoede d.d. 6 september 2019
40
Verzoek om kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie (35240)

Te behandelen:

41
Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van SZW op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep ten aanzien van het bijstandsbudget van 's-Hertogenbosch over 2015

Te behandelen:

43
BESLOTEN GEDEELTE VAN DE VERGADERING
44
Stafnotitie - Voortgangsrapportage nieuwe werkwijze van commissies