Commissievergaderingen

Donderdag 2 februari 2017

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Investeringsagenda Belastingdienst

Algemeen overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Criminaliteitsbestrijding

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Bouwregelgeving (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarplan 2017 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

Mondzorg/Eerstelijnszorg (Verplaatst naar 21 februari 2017 i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Bloedvoorziening (AO geannuleerd; wordt omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Rondetafelgesprek over de rol van eindtoetsen en het resultatenmodel in de beoordeling van scholen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Situatie bij het Europees Octrooibureau

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Ministerie van SZW over Wetsvoorstel vereenvoudiging belastingvrije voet

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Scheepvaart

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bloedvoorziening

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Biotechnologie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken geannuleerd

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

Algemeen overleg
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Voorbereiding werkbezoek Londen

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)