Debat geweest
2 februari 2017 | 11:00 - 12:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 2-2-2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering 2-2-2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Reactie op gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Vermue over onderzoek welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de rode Brim/Sim ingezet kan worden voor de groene monumenten (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 102)

Te behandelen:

10
Aanbieding voorpublicatie "Totale investeringen in wetenschap en innovatie (TWIN) 2015-2021 van Rathenau Instituut
11
Uitvoering van de motie van het lid Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures (Kamerstuk 31 288, nr. 501)

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek commissie over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs: selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen

Te behandelen:

20
Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

Te behandelen:

36
EU-notitie - Politieke dialoog Onderwijs verbeteren en Investeren in jongeren