Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Mondzorg/Eerstelijnszorg (Verplaatst naar 21 februari 2017 i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg: "Mondzorg/Eerstelijnszorg (Verplaatst naar 21 februari 2017 i.v.m. plenaire overlap)"Deze vergadering is verplaatst naar 21 februari 2017
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Mondzorg/Eerstelijnszorg - 2 februari 2017 - agendapunt toegevoegd