Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Bouwregelgeving (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg: "Bouwregelgeving (tot nader order uitgesteld)"Deze vergadering is verplaatst naar 14 februari 2017
2e Herziene agenda i.v.m. uitstel tot nader order

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Bouwregelgeving d.d. 2 februari 2017