Commissievergaderingen

Donderdag 1 juli 2010

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Perceelsregistratie

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Q-koorts

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 12.30 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Eindevaluatie van de Betuweroute als Groot Project

Inbreng feitelijke vragen

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Advies 'Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs' van Onderwijsraad

Inbreng feitelijke vragen

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM

Inbreng feitelijke vragen

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energiebesparing spoorsector

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

Inbreng feitelijke vragen

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag van de MIVD over het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verplichtingenpauze materieelexploitatie Defensie; maatregelen

Inbreng feitelijke vragen

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Elfde jaarrapportage vervanging pantservoertuigen M577 en YPR

Inbreng feitelijke vragen

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgangsrapportage programma SPEER

Inbreng feitelijke vragen

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Overstapsituaties OV-chipkaart railketen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorie├źn van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgangsbrief 'programmatische aanpak van chronische ziekten' - 32123-XVI-136

Inbreng schriftelijk overleg

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

MIRT (verplaatst naar 22 juni 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afschrift van de brief aan de Federatie Opvang over maatschappelijke opvang en eigen bijdrage voor AWBZ-begeleiding - 29538-114

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde (32382)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorhang wijzigingsbesluit Rotterdam the Hague Airport

Inbreng schriftelijk overleg

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toezeggingen algemeen overleg Taxi 25 maart 2010 inzake positie Sdu Uitgevers werkmap rij- en rusttijden

Inbreng feitelijke vragen

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Staatssteun woningcorporaties

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:45 - 17:15 uur

Bezuinigingsvoorstellen zorgsector

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:15 - 17:30 uur

Orde van Medisch Specialisten, namens Landelijk ActieComit├ę Medisch Specialisten inzake bezuinigingen in de zorg

Petitie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

Compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid ten behoeve van Parkstad Limburg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal