Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie BZK "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Gecorrigeerde agenda procedurevergadering BZK 1 juli 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BZK 1 juli 2010

Deelnemers


Agendapunten

1
Besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 mei 2010

Details

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

2
Brievenlijst
5
Jaarverslag en slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009

Te behandelen:

6
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2009

Te behandelen:

13
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

20
Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Te behandelen:

56
Brief van de Staten van Aruba inzake het amendement Van Raak (nr. 23) over het mogelijk maken van referenda over rijkswetten

Te behandelen:

57
Aanbieding jaarverslag 2009 van Kiesraad
61
Aanbieding briefadvies 'Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst' van de Rob

Details

Het geplande gesprek met de Rob op 30 juni 2010 heeft geen doorgang gevonden.

62
Gesprek met de Raad openbaar bestuur

Details

Het gesprek met de Rob, dat was voorzien voor woensdag 30 juni 2010, is door uw fung. voorzitter, na overleg met een aantal woordvoerders, uitgesteld vanwege het feit dat een te gering aantal leden aan het gesprek kon deelnemen.

Te behandelen:

64
Activiteiten vaste commissie voor BZK

Details

Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).

-