Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

1 juli 2010
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Herziene agenda i.v.m. toevoegen agendapunt 7

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voortgang expertteam Particulier Opdrachtgeverschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken extern toezicht op corporaties (SGBB en Rentree)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdeling Bewonersbudgetten 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Plan van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost- Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsbrief huwelijks- en gezinsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data