Commissievergaderingen

Donderdag 23 mei 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klomp├ęzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Dinsdag 4 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

Informeel gesprek staatssecretaris ter voorbereiding op IPKO juni 2024

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Vrijdag 7 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

Zaterdag 8 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 21:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

Maandag 10 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering

Woensdag 12 juni 2024

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal