Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

De vergadering is geweest

12 juni 2024
15:30 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Spreektijden (1e + 2e termijn):
PVV - 8 minuten
GroenLinks-PvdA - 8 minuten
VVD - 4 minuten
NSC - 8 minuten
D66 - 15 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • J.M. Paternotte (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.P. van Haasen (PVV)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden feitelijke vragen Jaarverslag Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden feitelijke vragen Slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden feitelijke vragen Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Derde periodiek wetgevingsoverzicht Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapport beleidsdoorlichting artikel 5 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (schuldsanering/lopende inschrijving/leningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken dossiers Koninkrijksrelaties, inclusief coördinerende rol BZK, WolBES/FinBES-conferentie, bestuursakkoord Bonaire en hoofdlijnenakkoord Aruba en instemming hoofdlijnenakkoord Ennia

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Factsheets ‘Rode draden Koninkrijksrelaties’

  Te behandelen:

  Loading data