Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (346)

U zoekt op ‘ontgassen’

Brieven regering

Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Maritiem van 5 juni 2019, over de vormgeving van de handhaving varend ontgassen in het najaar van 2019 en bepaling in welke gebieden een ontgassingsverbod geldt

met de sector verkend worden welke ontgassingsfaciliteiten er op korte termijn en op welke locaties gewenst zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat ontgassen niet toegestaan is in dichtbevolkte gebieden. Samenwerking met de...

2019D32912

Overige Kamerstukken

Position paper EVRA t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023

even bij ons “op bezoek” komen om varend te ontgassen in gekende zones waar dit wordt toegelaten. Daarnaast biedt de CDNI lijst helderheid over de stoffen die gecontroleerd ontgast moeten worden en dat geldt dan voor...

2023D08734

Uitgelicht

Varend ontgassen

Varend ontgassen. Varend ontgassen. Varend ontgassen. 21 november 2023 De commissie Infrastructuur en Waterstaat organiseert op dinsdag 7 maart tussen 17.30 en 19.30 uur een rondetafelgesprek over varend ontgassen bij binnenvaarttankschepen. Voor het gesprek zijn diverse deskundigen en belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de provincies uitgenodigd.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over varend ontgassen in Flevoland

Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over varend ontgassen in Flevoland. Vraag 3 Hoe verklaart u dat, terwijl er een verbod op varend ontgassen is in Flevoland, er toch structureel varend ontgast wordt...

2021D45349

Overige Kamerstukken

Roadmap Varend Ontgassen periode 2023-2024

Roadmap Varend Ontgassen periode 2023-2024. • Circa 4500-5500 schepen moeten nu jaarlijks ontgast worden voordat nieuwe lading ingenomen kan worden (scha ng sector en adviesbureau CE Del ). • Het aantal ongecontroleerde ontgassingen kan door dedicated...

2023D47872

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie rondetafelgesprek Varend ontgassen op 7 maart 2023; positionpaper toegevoegd

minister van Infrastructuur en Waterstaat m.b.t. stand van zaken varend ontgassen (31409-394) - 2023Z01437 Zaak: Position paper - – 24 februari 2023 Position paper ASV t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023 - 2023Z03478 Zaak...

2023D07059

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het ontgassen van binnenvaartschepen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het ontgassen van binnenvaartschepen. Zo ja, moet RIVM bij herziening ook rekening houden met de daadwerkelijke emissies en ervaringscijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en...

2014D01861

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Pouw-Verweij over het varend ontgassen op het Markermeer en de randmeren van Flevoland

Vraag 8 Heeft u inzicht in de praktijk op deze vaarroutes met betrekking tot het varend ontgassen? Antwoord 8 Bij de invoering van het provinciale ontgasverbod heeft de provincie Flevoland onderzoek laten doen naar de...

2021D45352

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bouchallikh over varend ontgassen in Flevoland

Antwoord op vragen van het lid Bouchallikh over varend ontgassen in Flevoland. Vanuit de taskforce Varend Ontgassen (waarin het ministerie, de provincies, de brancheorganisaties in de petrochemie, de binnenvaart en de havens participeren) wordt de sector...

2021D45353

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het varend ontgassen van kankerverwekkend gif

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het varend ontgassen van kankerverwekkend gif. Antwoord 8 Ik heb begrip voor het feit dat deze provincies door middel van een provinciaal verbod het ontgassen in hun provincies...

2021D45348

Overige Kamerstukken

Position paper VOTOB t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023

Position paper VOTOB t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023. Position-paper Ontgassen Hoorzitting Tweede Kamer Rondetafelgesprek varend ontgassen, d.d. 7 maart 2023 Het bedrijfsleven in brede zin en ook de tankopslagbedrijven willen dat het...

2023D08648

Overige Kamerstukken

Position paper KBN t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023

doen afnemen. Kosten Het CDNI-verdrag beschrijft in artikel 8 de financiering van onder andere het ontgassen. Het versneld invoeren van een algeheel verbod op ontgassen dient in de geest van het genoemde artikel plaats te...

2023D08566

Overige Kamerstukken

Position paper IPO t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023

Position paper IPO t.b.v. rondetafelgesprek Varend ontgassen d.d. 7 maart 2023. Rondetafelgesprek Varend Ontgassen Inbreng Interprovinciaal Overleg Dinsdag 7 maart a.s. vindt het Rondetafelgesprek over Varend Ontgassen plaats. Namens provincies nemen gedeputeerde Gebke van Gaal (Flevoland...

2023D08497

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over varend ontgassen

openen, op zowel de binnenvaartschippers als de omwonenden van waterwegen met veel binnenvaart? Antwoord 3 Het is niet bekend hoe groot de precieze schade is die wordt veroorzaakt door het varend ontgassen. Dat het varend...

2023D06572

Brieven regering

Toelichting op het varend ontgassen van tankschepen

Ontgassen kan ook plaatsvinden bij zogenaamde ontgassingsinstallaties. Dat zijn installaties waar de dampen die vrijkomen bij het ontgassen van schepen opgevangen en verwerkt worden, zodat zij niet in het milieu komen. Het internationale ontgassingsverbod. Hoewel het...

2018D58180