Uitgelicht : Varend ontgassen

De commissie Infrastructuur en Waterstaat organiseert op dinsdag 7 maart tussen 17.30 en 19.30 uur een rondetafelgesprek over varend ontgassen bij binnenvaarttankschepen. Voor het gesprek zijn diverse deskundigen en belangenorganisaties en vertegenwoordigers van de provincies uitgenodigd.

Met op de voorgrond gras en riet zie je verderop twee schepen varen over een rivier met een wolkenlucht erboven

Volg live

Het rondetafelgesprek is in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

Hier vindt u een overzicht van alle gesprekspartners van de commissieleden en hun eventuele ‘position paper’. Hierin lichten zij hun standpunt schriftelijk toe over het varend ontgassen.

Varend ontgassen

Vloeibare producten worden in de binnenvaart in tankschepen vervoerd. Voordat die schepen nieuwe lading kunnen innemen moeten de resten en dampen van de oude lading verwijderd worden. Daarvoor blazen zij lucht door de tanks en stoten de dampen uit naar de buitenlucht: het varend ontgassen. Dat ontgassen is in Nederland verboden in dichtbevolkte gebieden en bij sluizen en bruggen.

Provinciaal verbod

Al een aantal jaar werkt de rijksoverheid aan een landelijk verbod op het varend ontgassen. Vooruitlopend daarop hebben een aantal provincies al een (provinciaal) verbod afgekondigd. In november vorig jaar heeft de rechter bepaald dat die provinciale ontgassingsverboden ook gelden op rijkswateren. Volgens de minister is het onduidelijk wat de gevolgen voor de tankvaart zijn als de provincies het verbod gaan handhaven. Er zijn bijvoorbeeld te weinig ontgassingsinstallaties in Nederland, waar schepen aan wal hun tanks kunnen ontgassen. Ook is onduidelijk wie de kosten van het ontgassen moet betalen.

Landelijk verbod

Recent hebben onderzoekers van de Erasmus universiteit geschreven dat een landelijk verbod op varend ontgassen volgens internationale regels nu al mogelijk is. De minister bestrijdt dat. Volgens hem kan een landelijk verbod niet ingevoerd worden, omdat er volgens internationale verdragen een alternatief geboden moet worden voor het varend ontgassen: voldoende ontgassingsinstallaties. En die zijn er momenteel onvoldoende in Nederland.

Programma rondetafelgesprek

De onderzoekers van de Erasmus universiteit zijn uitgenodigd voor dit rondetafelgesprek, naast verschillende belangenorganisaties en een afvaardiging van de provincies. Dit is het programma:

17.30 - 18.10 uur: juridische aspecten (voertaal Engels)

Allessandra Arcuri en Abdurrahman Arol (hoogleraar resp. promovendus Erasmus Universiteit Rotterdam) 

18.15 - 18.50: het private domein 

• Koninklijke Binnenvaart Nederland

• Algemeene Schippers Vereeniging 

• Branchevereniging Ontgassingsbedrijven: Bob Busser

• Vereniging van Nederlandse tankopslagbedrijven (VOTOB): Willem Henk Streekstra

18.55 - 19.30 uur: het publieke domein 

• Gedeputeerde provincie Noord-Brabant: Anne-Marie Spierings

• Gedeputeerde provincie Flevoland: Gebke van Gaal

• DCMR Milieudienst Rijnmond: Bart Wester