Zoeken in Kamerstukken

Zoekresultaten (387)

U zoekt op ‘35600’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Stikstofreductie en natuurverbetering

leidende positie voor de Nederlandse land- en tuinbouw in 2030 (35600, nr. 32); - de motie-Geurts c.s. over de maatregel maatwerk piekbe- lasters (35600, nr. 33); - de motie-Geurts/Von Martels over de...

2021D10324

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

te weten: - de motie-Edgar Mulder over stoppen met het stikstofbeleid (35600, nr. 61); - de motie-Van Campen over een richtlijn met een deugdelijke juridische basis voor "bestaand gebruik" (35600, nr. 62)...

2021D42679

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 30 september 2021

6e vergadering, donderdag 30 september 2021; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Cultuur en corona; Burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie"; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; School die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen; Sluiting;

Plenaire verslagen

39e vergadering, donderdag 17 december 2020

39e vergadering, donderdag 17 december 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19; Mededelingen; Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19; Artikel 100-brief inzake inzet in de strijd...

Plenaire verslagen

62e vergadering, dinsdag 22 maart 2022

62e vergadering, dinsdag 22 maart 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging van de heer C. Simons (VVD); Beëdiging van de substituut-ombudsman, mevrouw Kalverboer; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Ontwikkeling koopkracht en stijgende energieprijzen; Sluiting;

Overige Kamerstukken

Stemmingen moties Uitvoering motie-Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport

uit 2016 en 2019 mét onderliggende stukken delen met de Kamer (35600, nr. 72); - de motie-Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen rondom Lelystad Airport van 2014 tot en met 2020 (...

2022D20730

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

inhuur 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 materiële kosten 54.897 66.077 76.900 74.400 74.400 71.000 71.000 • waarvan apparaat ICT 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600 • waarvan bijdrage aan SSO’s 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650...

2013D35194

Overige Kamerstukken

Verzoek inzake uitvoering motie-Vestering/Van Raan (Kamerstuk 35600, nr. 65)

Verzoek inzake uitvoering motie-Vestering/Van Raan (Kamerstuk 35600, nr. 65). Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plaats en...

2021D50001

Overige Kamerstukken

35600 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

35600 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering). AAN DE KONING AAN DE KONING ................................................................................... ................................................................................... No.W11.20.0257/

2020D40473

Overige Kamerstukken

35600, eindtekst

35600, eindtekst. T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2. De Tweede Kamer...

2021D01240

Plenaire verslagen

60e vergadering, dinsdag 15 maart 2022

60e vergadering, dinsdag 15 maart 2022; Opening; Vragenuur; Herdenking Lex Kruijt (Dienst Analyse en Onderzoek); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Natuur; Uitvoering motie-Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor...

Plenaire verslagen

36e vergadering, donderdag 10 december 2020

36e vergadering, donderdag 10 december 2020; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Initiatiefwetsvoorstel duurzame aanpak stikstof; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van het Belastingplan 2021; Stemmingen; Stikstofreductie en natuurverbetering; Sluiting;

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600). 35600-19  Amendement van het lid Bisschop c.s. over een aanvullend legalisatieprogramma   35600-17  Amendement van de leden Geurts en Harbers over rekening...

2020P20460

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting. Gezondheidsbeleid 493.094 26.500 519.594 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600 Subsidies 25.078 3.000 28.078 0 0 0 0 0 (Lokaal) gezondheidsbeleid 24.812 3.000 27.812 0 0 0 0 0 Overige 266 0 266 0...

2022D16793

Overige Kamerstukken

Monitor bereik van voorschoolse voorzieningen in NL 2017

met aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) 24.200 bedraagt. Het non-bereik onder peuters zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag bedraagt dan (35.600 minus 24.200 =) 11.400 peuters. In de onderstaande tabel is deze raming nader uitgewerkt: ????????????????????? ?????????...

2018D18425