Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (2.176)

U zoekt op ‘24077’

Commissievergaderingen

Commissiedebat

Troelstrazaal

Tijd: 10:00 - 13:00 uur

Commissievergaderingen

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering

Groen van Prinstererzaal

Tijd: 10:15 - 11:30 uur

Besluitenlijsten

Downloaden: Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 28 februari 2024 (PDF)

Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 28 februari 2024. Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische preventie. Noot: • De staatssecretaris zal de Kamer in het voorjaar van 2024 nader informeren...

2024D07194

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd: 16:00 - 16:30 uur

Overige Kamerstukken

Lijst van ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken. Jetten - 20 februari 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Fiche: Herziening Verordening Detergentia - 22112-3891 minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. Bruins Slot - 15 december 2023 Rondgezonden en gepubliceerd. Fiche: Wijziging richtlijn intermodaal...

2024D06859

Besluitenlijsten

Downloaden: Agenda procedurevergadering VWS, 28 februari 2024, 10.15 - 11.30 uur (PDF)

Agenda procedurevergadering VWS, 28 februari 2024, 10.15 - 11.30 uur. Reactie op verzoek commissie over een brief die naar het mensenrechtencomité van de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is gestuurd over de...

2024D06618

Brieven regering

Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs

Verscheidene onderwerpen op het gebied van drugs. een stand van zaken van de omvang en aard van de behandelingen in de verslavingszorg over de periode van 2017–2022. De kerncijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie...

2024D05812

Overige Kamerstukken

Het Grote Uitgaansonderzoek 2023

Het Grote Uitgaansonderzoek 2023. Stoppen en minderen Een van de beleidsdoelen van de tweede kamer is het tegengaan van de ‘normalisering’ van drugsgebruik (T.K. 24077-511). Vanwege deze doelstelling willen wij nagaan in hoeverre gebruikers zelf vinden...

2024D05813

Overige Kamerstukken

2e Herziene convocatie commissiedebat Drugsbeleid op 21 maart 2024

2e Herziene convocatie commissiedebat Drugsbeleid op 21 maart 2024. Den Haag, 12 februari 2024 2e HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. wijziging bewindspersoon*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Volgcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bewindspersonen...

2024D04884

Brieven regering

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024. de publieke gezondheidszorg De motie van het lid Renkema4 verzoekt de regering om te verkennen hoe een wenselijke infrastructuur, voor wat betreft de publieke gezondheidszorg, eruit zou kunnen...

2024D01168

Overige Kamerstukken

Convocatie commissiedebat Drugsbeleid op 14 februari 2024

Convocatie commissiedebat Drugsbeleid op 14 februari 2024. Den Haag, 20 december 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Bewindspersoon: minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius Activiteit: Commissiedebat Datum: woensdag 14 februari 2024 Tijd: 10.00...

2023D50433

Brieven regering

Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023

Stand van zaken moties en toezeggingen verkiezingsreces 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 Nr...

2023D44357

Plenaire vergaderingen

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd: 13:30 - 13:31 uur

Commissievergaderingen

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven

Procedurevergadering

Thorbeckezaal

Tijd: 13:00 - 14:00 uur

Plenaire verslagen

6e vergadering, donderdag 28 september 2023

6e vergadering, donderdag 28 september 2023; Opening; Mededelingen; Luchtvaart; Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol; Auto; Maritiem; Uitvoering motie-Beckerman inzake vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorhang...