Grote politieke vergaderingen of debatten vinden vrijwel altijd plaats in de plenaire zaal. Bijvoorbeeld debatten over de algemene beschouwingen, over belangrijke actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstellen en begrotingen. Ook definitieve besluitvorming gebeurt plenair, zoals stemmingen over wetsvoorstellen, amendementen en moties.

Regeling van werkzaamheden

Ook stelt de Tweede Kamer haar eigen agenda vast in de plenaire zaal. Daarvoor is enkele keren per week de zogenaamde regeling van werkzaamheden. 

De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn eigenlijk altijd openbaar. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt. 

Onderwerpen

Tweede Kamer commissiezaal

Commissies: ruggengraat van het werk in de Tweede Kamer

Tweederde van het overleg tussen Tweede Kamer en bewindslieden vindt plaats in commissies.

Kamerleden bij de interruptiemicrofoon.

Het debat

Tijdens vergaderingen debatteren Kamerleden met de minister of staatssecretaris en met elkaar. Een debat verloopt altijd volgens een vast patroon.

Enquetezaal

Parlementaire enquêtes

Een bijzondere vorm van de tijdelijke Kamercommissie is de parlementaire enquêtecommissie. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

Plenaire vergaderingen

De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire (voltallige) vergadering. Deze wordt gehouden in de grote vergaderzaal, de plenaire zaal.

plenaire_zaal_foto_klein.jpg

Stemmingen

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen.