de leden van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
De commissieleden Eppo Bruins, Jan Paternotte, Henk Nijboer (voorzitter), Renske Leijten, Chris van Dam en Tom van der Lee.

De parlementaire ondervraging richt zich op twee afzonderlijke kwesties:

  • Het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde ondernemingen met niet of nauwelijks reële economische activiteiten
  • Het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen

De verhoren zullen plaatsvinden in week 23 en 24: op 7, 8, 9 en 12, 14, 15 en 16 juni 2017. Op de vrijdag voorafgaand aan de verhoren zal de agenda met de namen van de te horen personen beschikbaar zijn.

Nieuw instrument

Een parlementaire ondervraging is een nieuw onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer, uitgewerkt in het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging. Het instrument valt volledig binnen de kaders van de Wet op de parlementaire enquête 2008. Tijdens een parlementaire ondervraging staan mondelinge verhoren centraal. Anders dan bij een enquête worden in principe geen schriftelijke inlichtingen of documenten gevorderd. Wel krijgen personen die worden verhoord de gelegenheid een position paper aan de commissie te sturen. Net als bij een enquête zijn personen verplicht mee te werken en worden zij onder ede gehoord.

Samenstelling

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies bestaat uit zes leden:

  • Henk Nijboer (voorzitter, PvdA)
  • Tom van der Lee (ondervoorzitter, GroenLinks)
  • Eppo Bruins (ChristenUnie)
  • Chris van Dam (CDA
  • Renske Leijten (SP)
  • Jan Paternotte (D66)