Kamer bespreekt verslag over fiscale constructies

5 september 2018, debat - De Kamer debatteert met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel (Financiën) en minister Dekker (Rechtsbescherming) over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale Constructies uit 2017.

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale Constructies heeft in 2017 onderzoek gedaan naar het via brievenbusfirma's laten doorstromen van geld en het met gebruikmaking van trustkantoren wegsluizen van particulier vermogen naar ondernemingen in het buitenland.

Letter en geest

De parlementaire ondervragingscommissie concludeert dat de trustsector wel naar de letter, maar niet naar de geest van wettelijke eisen handelt. Mulder (PVV) vindt dat de trustsector is ontaard in een industrie voor fiscalisten en juristen, terwijl Bruins (ChristenUnie) spreekt van een amorele sector.

We moeten af van de "niets aan de hand"-mentaliteit in de trustsector, zegt Van Weyenberg (D66). Snels (GroenLinks) bepleit een kritische houding tegenover het principe "het mag volgens de wet, ook al is het eigenlijk niet de bedoeling van de wet".

Moeten we zo'n trustsector wel willen? Dat is volgens Nijboer (PvdA) de "fundamentele hoofdvraag". Minister Hoekstra wil eerst een andere vraag stellen: wordt het met het aangescherpte beleid acceptabel? Elke belastingbetaler heeft het recht om binnen de grenzen van de wet zo min mogelijk belasting te betalen, voegt staatssecretaris Snel toe.

Maatregelen

Het kabinet wil een einde te maken aan "Nederland doorstroomland", zegt staatssecretaris Snel. Daarvoor zijn volgens hem ook in internationaal verband grote stappen gezet. Bruins (ChristenUnie) vraagt om een zo concreet mogelijke lijst van maatregelen tegen belastingontduiking en -ontwijking, inclusief tijdpad. Snel belooft een wetgevingskalender bij het komende Belastingplan.

De opsporing en vervolging van fraude en witwassen én het toezicht op rechtspersonen is een taak van Justitie, zegt minister Dekker. Omtzigt (CDA) vraagt om een onderzoek naar verbetering van de transparantie rondom rechtspersonen in de trustsector.

Houd bij alle plannen wel oog voor het vestigingsklimaat, bepleit Lodders (VVD): pak belastingontduikers die niet bijdragen aan de economie hard aan, maar vernietig niet de "pareltjes in de dop", bijvoorbeeld innovatieve bedrijfjes.

Extra maatregelen?

Staatssecretaris Snel wil eerst bekijken of de aangekondigde maatregelen effect hebben, maar sommige woordvoerders denken dat er meer nodig is.

  • Kom met een jaarlijkse rapportage over de omvang van het doorstroomgeld (Omtzigt, CDA)
  • Zorg voor voldoende menskracht bij De Nederlandsche Bank voor het toezicht op de trustsector (Van Weyenberg, D66)
  • Verzwaar de bewijslast en draai hem om bij een vermoeden van fraude (Alkaya, SP)
  • Stel een interne code voor belastingadviseurs op (Snels, GroenLinks)

Parlementaire ondervraging

De commissie maakte bij haar werk gebruik van een nieuw parlementair instrument: de parlementaire ondervraging. Te horen personen zijn verplicht te verschijnen en worden onder ede gehoord. Nijboer (PvdA) is als voorzitter van de ondervragingscommissie tevreden over de werkwijze. Maar Alkaya (SP) vindt dat er nog veel is verzwegen. Daarom stelt hij voor om een parlementaire enquête naar belastingontwijking en belastingontduiking te houden.

De Kamer stemt op 11 september over de ingediende moties .

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist