Woensdag 9 augustus gaan besprekingen verder

Informateur Gerrit Zalm tijdens de persconferentie op woensdag 28 juni.
Informateur Gerrit Zalm tijdens een eerdere persconferentie, op woensdag 28 juni.

“De sfeer is goed en informeel. De onderhandelaars kijken elkaar recht in het gezicht. Ze zoeken naar oplossingen, in verschillende combinaties. Maar het is nog een hele opgave om tot een samenhangend regeerakkoord te komen.” Zalm vergelijkt de onderhandelingen die nog in het verschiet liggen met de Tour de France. “We zijn nog niet in Parijs en hebben nog een aantal bergetappes voor de boeg.”

Vakantie
De komende weken hebben de onderhandelaars vakantie. Op woensdag 9 augustus gaan de onderhandelingen verder in het Johan de Witthuis. Die locatie is gekozen op verzoek van de onderhandelaars. De Tweede Kamer is volgens Zalm 'de natuurlijke plek' voor de informatiebesprekingen, maar het Johan de Witthuis heeft voordelen ten opzichte van de Stadhouderskamer. “Daar kun je even in de tuin lopen. Dat is prettig voor de sfeer.”

De komende weken gaat informateur Zalm verder met zijn werk ter voorbereiding op de verdere onderhandelingen in augustus. Hij gebruikt daarbij de contacten met het ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tot nu toe is er weinig naar buiten gekomen over de besprekingen. Over de besloten sfeer van de besprekingen zei Zalm: “Als je zeker wilt zijn dat er géén kabinet komt, moet je alles transparant doen.”

Onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Informateur Zalm ging op woensdag 28 juni voor het eerst in gesprek met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
Informateur Zalm ging op woensdag 28 juni voor het eerst in gesprek met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Op woensdag 19 juli 2017 was de laatste sessie met onderhandelingen vóór de vakantie. De onderhandelaars vergaderden toen net als maandag en dinsdag in het Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk in Den Haag, vlakbij de Tweede Kamer.

De volgende onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voeren gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet:

  • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
  • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
  • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
  • ChristenUnie: Gert-Jan Segers en Carola Schouten

Elke werkdag onderhandelen

Onder leiding van informateur Zalm onderhandelen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in principe elke werkdag. De Stadhouderskamer, in de Tweede Kamer, is het centrum van de kabinetsformatie. Maar omdat de onderhandelaars soms liever buiten het Binnenhof samenkomen, zijn er ook veel gespreksdagen in het Johan de Witthuis in Den Haag gepland.

Gesprekken met deskundigen

Informateur Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken op donderdag 29 juni met president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau, voorzitter Manon Leijten van de Studiegroep Begrotingsruimte en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Op vrijdag 30 juni spraken de informateur en de onderhandelaars met voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad en op woensdag 5 juli met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Rol van de Koning

Tot 2012 werden (in)formateur(s) door het staatshoofd benoemd, toen koningin Beatrix. Sinds 2012 is het de Tweede Kamer die de informateurs benoemt. Wel wordt de Koning regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de gesprekken over de kabinetsformatie. Informateur Gerrit Zalm ging bijvoorbeeld op woensdag 12 en donderdag 20 juli langs bij koning Willem-Alexander.

Onbetaalde erebaan

Voor zijn werk als informateur wordt Gerrit Zalm niet betaald. Informateur zijn is een erebaan, die is weggelegd voor personen die een jarenlange staat van dienst hebben in de politiek of de publieke sector. Zij blijken het beste in staat te zijn om politici met uiteenlopende standpunten en idealen bij elkaar te krijgen in één kabinet. Vaak zijn informateurs oud-ministers of zittende ministers. Gerrit Zalm was van 2003 tot 2007 minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende II.

Opdracht aan informateur Zalm

Informateur Zalm ontvangt op woensdag 28 juni zijn opdracht van Voorzitter Arib
Informateur Zalm ontvangt op woensdag 28 juni zijn opdracht van Voorzitter Arib

Download bovenstaande rechtenvrije foto in hoge resolutie (4,1 MB)

Op woensdag 28 juni ontving informateur Zalm zijn opdracht uit handen van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De informateur gaat onderzoeken of het mogelijk is om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging.

Eindverslag Tjeenk Willink

Zalm is de opvolger van Herman Tjeenk Willink als informateur voor de kabinetsformatie. Tjeenk Willink overhandigde op dinsdag 27 juni zijn verslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Tjeenk Willink schreef in zijn eindverslag dat de enige optie voor een meerderheidskabinet uit vier partijen bestaat: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.