Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening in vierde verhoorweek

De vierde verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening vindt plaats van 25 september tot en met 29 september. Het laatste verhoor vindt plaats op donderdag 5 oktober. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream op de website van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

De commissieleden in de enquêtezaal tijdens het verhoor op vrijdag 22 september met Herman Rottier. V.l.n.r.: Evert Jan Slootweg (CDA), Sylvana Simons (Bij1), Thierry Aartsen (VVD), Salima Belhaj (D66, voorzitter), Michiel van Nispen (SP, vicevoorzitter), Lammert van Raan (PvdD), Farid Azarkan (Denk) en Senna Maatoug (GroenLinks).
Het openbaar verhoor van Herman Rottier in de derde verhoorweek.

De enquêtecommissie heeft 43 openbare verhoren gepland in de periode van woensdag 6 september tot en met donderdag 5 oktober. De verhoren worden – zoals gebruikelijk – gehouden in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer in het gebouw Logement, aan het Plein in Den Haag. 

Vierde verhoorweek

In de vierde verhoorweek hoort de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening enkele getuigen over de Fraudewet en de aanpassing daarvan. Ook komt de fraudebestrijding bij de dienst Toeslagen van de Belastingdienst aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor het perspectief van gedupeerden.

Diepgaand onderzoek

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft diepe sporen nagelaten in de levens van de slachtoffers. Ook breder in de samenleving is het vertrouwen in de overheid en rechtsstaat geschaad. Het is daarom van groot belang dat de enquêtecommissie diepgaand onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en hieruit lessen trekt voor de toekomst. Daarmee hoopt de commissie een bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Wat onderzoekt de commissie?

De enquêtecommissie onderzoekt hoe de overheid fraude bestrijdt. Daarbij kijkt de commissie wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan en of burgers mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. De enquêtecommissie kijkt hiervoor onder andere naar de rol van de Tweede Kamer en het gebruik van discriminerende risicoprofielen.

Hoofdvragen

De hoofdvragen van het onderzoek luiden:

  • Hoe kan worden verklaard dat de wijze waarop de overheid fraude bestrijdt, heeft geleid tot tekortschietende dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers?
  • Welke rol hadden betrokken actoren bij de totstandkoming en uitvoering van dit fraudebeleid en welke lessen kunnen worden getrokken, opdat iedereen kan vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid?

Over de commissie

De enquêtecommissie is direct na de installatie op 3 februari 2022 begonnen met het vorderen van schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties. Op basis daarvan deed zij uitvoerig feiten- en dossieronderzoek. In de maanden maart, april, mei en juni van dit jaar heeft de commissie besloten voorgesprekken gevoerd met deskundigen en getuigen om extra informatie in te winnen en eerste bevindingen te toetsen. Nu de besloten voorgesprekken zijn afgerond, richt de commissie zich op de openbare verhoren.

Wat is een parlementaire enquête?

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Mensen die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen.

Verhoren live volgen of bijwonen

De openbare verhoren vinden plaats in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct. De verhoren zijn toegankelijk voor publiek. U kunt zich hiervoor aanmelden via dit formulier. Indien de publieke tribune vol is, wordt er een meeluisterruimte beschikbaar gesteld in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Prinses Irenepad 1. Hiervoor kunt u zich aanmelden via het reguliere aanmeldformulier.

De leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening staan dichtbij elkaar in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer.
De commissieleden v.l.n.r.: Senna Maatoug (GroenLinks), Lammert van Raan (PvdD), Farid Azarkan (Denk), Michiel van Nispen, (SP, vicevoorzitter), Salima Belhaj (D66, voorzitter), Evert Jan Slootweg (CDA), Thierry Aartsen (VVD) en Sylvana Simons (Bij1).