Kamerstukken

Zoekresultaten (541.072)

U zoekt in Kamerstukken

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4)

Toezegging bij Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4). De staatssecretaris informeert de Kamer nader voorafgaand aan het volgende commissiedebat Box 3 op 11 juni 2024 over de staatssteunaspecten van het wetsvoorstel Box 3 en mogelijke budgettaire gevolgen daarvan.

TZ202405-043

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de negatieve effecten van handelsverdragen en hoe deze kunnen worden gedempt in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren

TZ202402-030

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de uitgebrachte adviezen over het ontwerpwetsvoorstel van de verschillende adviesorganen delen met de Kamer.

TZ202404-194

Toegezegd aan Eijk, W.P.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal half mei nadere informatie toezenden aan de Kamer over de opzet van het onderzoek naar de waarde van vastgoed en de aftrek van onderhoud.

TZ202404-193

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de Kamer per brief informeren over in ieder geval de omschrijving van liquide en niet-liquide middelen en wat daaronder kan vallen, de scenario's ten aanzien van het werkelijk rendement, het bezit van de tweede woning, de betalingsregelingen en incourante belangen onder de 5% en de

TZ202404-192

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer nader informeren over de keuze van het kabinet over het niet kiezen voor vermogensbelasting, met de scenario's die aan die overweging ten grondslag liggen.

TZ202404-191

Toegezegd aan Maatoug, S.

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal medio mei de Kamer te informeren over mogelijke aanpassingen van het conceptwetsvoorstel Werkelijk rendement en de adviesorganen hierover informeren.

TZ202404-190

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2023 (GEANNULEERD)

Convocatie technische briefing Algemene Rekenkamer over Verantwoordingsonderzoek 2023 (GEANNULEERD). Den Haag, 23 mei 2024 Briefing wordt geannuleerd i.v.m. onvoldoende deelnemers Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Technische briefing Datum: donderdag 30 mei 2024...

2024D20784

Overige Kamerstukken

Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, deel 2; De verwervingsfase doorgelicht

Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, deel 2; De verwervingsfase doorgelicht. 2024 De verwervingsfase doorgelicht Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, deel 2 Inhoud 1. Over dit onderzoek | 4 1.1 Waarom hebben we...

2024D20823

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat Leefomgeving 11-09-2024 13.30-16.30; datum gewijzigd, agendapunten toegevoegd

Herziene convocatie commissiedebat Leefomgeving 11-09-2024 13.30-16.30; datum gewijzigd, agendapunten toegevoegd. Den Haag, 23 mei 2024 HERZIENE CONVOCATIE Datum gewijzigd, agendapunten toegevoegd In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie. Voortouwcommissie...

2024D20801

Besluitenlijsten

Download: Agenda procedurevergadering (PDF)

Agenda procedurevergadering. Den Haag, 23 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 3 juli 2025 Tijd: 10.15 - 11.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Regeling van werkzaamheden Geen...

2024D20817

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten. Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 april 2024, met kenmerk 2024Z07161/2024D19831, verleen ik graag toestemming...

2024D20818

Overige Kamerstukken

Sprekerslijst

Sprekerslijst. ________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig...

2024D20816

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten

Beslisnota bij Toestemming voor deelname aan een technische briefing over Handelsbevorderingsbeleid en instrumenten. I MinisterievanBuitenlandseZaken Aan Van R TERBESLISSING Datum 2205 2024 Via Beschermingpersoonlijkelevenssfeer Kopieaan Afgestemdmet OnzeReferentie 2024Z071612024D19831 Opgestelddoor nota

2024D20819