Kamerstukken

Zoekresultaten (464.264)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Het bericht dat de aanpak van de fileknelpunten A4 op de lange baan is geschoven

Het bericht dat de aanpak van de fileknelpunten A4 op de lange baan is geschoven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15543 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het bericht dat de aanpak van de fileknelpunten A4 op de

2022D32461

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de situatie van de Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Murza

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de situatie van de Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Murza. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-193893194-64 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-193893194-64 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32467

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Roon over VN-rapporteur die sanctiebeleid onderzoekt en haar donateurs

Antwoord op vragen van het lid Roon over VN-rapporteur die sanctiebeleid onderzoekt en haar donateurs. AH 3682 2022Z10566 Antwoord van minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 15 augustus 2022) Vraag 1 Bent u op de hoogte van het bezoek van VN-rapporteur Alena F. Douhan aan Iran, waarmee zij aan wil tonen dat sancties slecht zijn voor

2022D32466

Kamervragen

Personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne.

Personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne.. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15540 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en

2022D32458

Kamervragen

Het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap

Het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15541 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over onaanvaardbare wijzigingen bij de Nationale Indiëherdenking en over het aandringen bij

2022D32459

Kamervragen

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie

Terugfluiten ECB president in aanpak inflatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15538 Vragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) aan de Minister van Financiën over terugfluiten ECB-president in aanpak inflatie (ingezonden 15 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het

2022D32456

Kamervragen

De ISDE-regeling

De ISDE-regeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15539 Vragen van het lid Erkens (VVD) aan de Minister voor klimaat en energie over de ISDE-regeling (ingezonden 15 augustus 2022). Vraag 1 Ziet u een groter aantal aanvragen binnenkomen voor de investeringssubsidie duurzame

2022D32457

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan

Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bezoek van de Europese Commissie aan Azerbeidzjan. Directie Europa Onze Referentie BZDOC-1378393388-29 Directie Europa Onze Referentie BZDOC-1378393388-29 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2022D32513

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt. AH 3680 2020Z15292 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van de leden Leijten en

2022D32433

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over bijwerkingen coronavaccinaties. AH 3681 2022Z15314 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 15 augustus 2022) De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over bijwerkingen coronavaccinaties (2022Z15314, ingezonden op 25 juli 2022) kunnen tot mijn spijt

2022D32505

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 15 augustus 2022 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over opzeggen

2022D32512

Kamervragen

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers

Antwoord op vragen van leden Piri en Ceder over de toezeggingen die zijn gedaan aan de veiligheidsregio’s t.a.v. (extra) crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125157 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4125157 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina

2022D32511

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de aanhoudende chaos bij asielzoekerscentrum Ter Apel en de bevindingen van het Rode Kruis. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4068870 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID  DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4068870 Pagina van 1

2022D32510

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bezoek aan Oekraïne

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bezoek aan Oekraïne. KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4279824 KABINET MINISTER-PRESIDENT DATUM 15 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4279824 Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van Kabinet Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag

2022D32509

Naar boven