Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

92e vergadering, donderdag 4 juli 2024

92e vergadering, donderdag 4 juli 2024; Opening; Mededelingen; Verzoekschriften; Beëdiging; Debat regeringsverklaring; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat regeringsverklaring; Mestbeleid; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

91e vergadering, woensdag 3 juli 2024

91e vergadering, woensdag 3 juli 2024; Opening; Beëdiging van de substituut-ombudsman; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Regeringsverklaring; Debat regeringsverklaring; Regeling van werkzaamheden; Debat over de regeringsverklaring; Sluiting;

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 27 juni 2024

90e vergadering, donderdag 27 juni 2024; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorgverzekeringsstelsel; Zoönosen en dierziekten; MH17; Terrorisme/extremisme; Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

89e vergadering, woensdag 26 juni 2024

89e vergadering, woensdag 26 juni 2024; Opening; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten; Sluiting;

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 25 juni 2024

88e vergadering, dinsdag 25 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 samenhangende met de Voorjaarsnota; Europese top van 27 en 28 juni...

Plenaire verslagen

87e vergadering, donderdag 20 juni 2024

87e vergadering, donderdag 20 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad d.d. 24 juni 2024; Stikstof, NPLG en Natuur; Versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Debat over versoepeling van...

Plenaire verslagen

86e vergadering, woensdag 19 juni 2024

86e vergadering, woensdag 19 juni 2024; Opening; Mededelingen; Mentale gezondheid van jongeren en studenten; Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 samenhangende met de Voorjaarsnota; Regeling van werkzaamheden; Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 samenhangende...

Plenaire verslagen

85e vergadering, dinsdag 18 juni 2024

85e vergadering, dinsdag 18 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken; Sluiting;

Plenaire verslagen

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024

84e vergadering, donderdag 13 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Veiligheid en integriteit; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afhandeling compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire; Goedkeuring...

Plenaire verslagen

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024

83e vergadering, woensdag 12 juni 2024; Opening; Mededelingen; Passend onderwijs; Veiligheid op scholen; Hulp- en geneesmiddelenbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Discriminatie, racisme en mensenrechten; Verkiezingen; Regio's en grensoverschrijdende samenwerking; Milieuraad d.d. 17 juni 2024; Juridische beroepen...

Plenaire verslagen

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024

82e vergadering, dinsdag 11 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (tweede deel); EU-LNV; Online...

Plenaire verslagen

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024

81e vergadering, woensdag 5 juni 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Belastingregeling...

Plenaire verslagen

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024

80e vergadering, dinsdag 4 juni 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorjaarsnota 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024

79e vergadering, donderdag 30 mei 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Pensioenonderwerpen; Participatiewet; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden; Kinderopvang; Inburgering en integratie; Uitvoering sociale zekerheid; Mededelingen; Regeling van...

Plenaire verslagen

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024

78e vergadering, woensdag 29 mei 2024; Opening; Mededelingen; Tweeminutendebat Wijkverpleging; Tweeminutendebat Ggz / Suïcidepreventie; Tweeminutendebat Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2023; Sluiting;