Brieven regering

Zoekresultaten (78.596)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

ACOI advies ‘Geen afgesloten hoofdstuk’

ACOI advies ‘Geen afgesloten hoofdstuk’. 22861 Vliegramp Bijlmermeer Nr. 46 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 april 2024 Op vrijdag 19 april...

2024D16393

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om toestemming technische briefing Regio Deals 24 april 2024

Reactie op verzoek commissie om toestemming technische briefing Regio Deals 24 april 2024. Reactie op Verzoek om toestemming technische briefing Regio Deals 24 april 2024 Datum 22 april 2024 Betreft Reactie op Verzoek om toestemming technische...

2024D16507

Brieven regering

Stand van zaken colportage en telemarketing

Stand van zaken colportage en telemarketing. Stand Verkoop aan consumenten vindt op verschillende wijzen plaats. In een winkel, online, maar ook op straat, aan de deur en telefonisch. In de uitvoering van mijn Consumentenagenda1 zet ik...

2024D16606

Brieven regering

Verslag van de informele bijeenkomst van onderwijsministers van 29 februari en 1 maart 2024

Verslag van de informele bijeenkomst van onderwijsministers van 29 februari en 1 maart 2024. Verslag van de informele bijeenkomst van onderwijsministers van 29 februari en 1 maart Internationaal Beleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500...

2024D16600

Brieven regering

Rapport 'Verlies van derogatie en mestafzetkosten melkveehouderij'

Rapport 'Verlies van derogatie en mestafzetkosten melkveehouderij'. Toezenden In aanvulling op het rapport van het project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw voor de melkveehouderij en de akkerbouw, op 29 januari jl. toegestuurd naar de Kamer (Kamerstuk 30252...

2024D16589

Brieven regering

Uitvoering van de Motie van het lid Van der Laan over een verkenning naar een markering van bewerkte advertenties (Kamerstuk 36200-VIII-154)

Uitvoering van de Motie van het lid Van der Laan over een verkenning naar een markering van bewerkte advertenties (Kamerstuk 36200-VIII-154). Uitvoering motie-Van der Laan over verkenning naar markering bewerkte advertenties Emancipatie Media en Creatieve Industrie...

2024D16609

Brieven regering

Geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024, Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers, 13 mei 2024

Geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024, Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers, 13 mei 2024. Geannoteerde agenda formele OJCS-Raad 13 en 14 mei 2024, Informeel werkdiner van Europese Cultuurministers, 13 mei 2024 Internationaal Beleid...

2024D16603

Brieven regering

Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF

Uitstel onderzoek KPMG naar werkwijze CAF. Uitstel Op 25 januari 2022 heb ik uw Kamer een extern onderzoek naar het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) toegezegd zodat er volledige duidelijkheid komt over de onderzoeken en werkwijze...

2024D16574

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid El Abassi over de hoogte van verkeersboetes met 4,3% verlagen en niet meer gebruiken om gaten in de begroting te dekken (Kamerstuk 29398-1094)

Reactie op de motie van het lid El Abassi over de hoogte van verkeersboetes met 4,3% verlagen en niet meer gebruiken om gaten in de begroting te dekken (Kamerstuk 29398-1094). 5,7% de reguliere jaarlijkse indexering aan...

2024D16563

Brieven regering

Verzamelbrief justitiële jeugd

Verzamelbrief justitiële jeugd. naast jongvolwassenen in preventieve hechtenis, ook jongvolwassen arrestanten. Inzet personeel op de leefgroepen De behoefte aan personeel op de leefgroepen blijft onverminderd groot. Daarom werven de DJI en de JJI’s op grootschalig niveau...

2024D16529

Brieven regering

Bijdrage zuivelpartijen en banken i.r.t. plan van aanpak mestmarkt

Bijdrage zuivelpartijen en banken i.r.t. plan van aanpak mestmarkt. Bijdrage In het plan van aanpak mestmarkt dat ik met uw Kamer heb gedeeld, heb ik aangegeven dat ik aan de ketenpartijen en de banken gevraagd heb...

2024D16583

Brieven regering

Reactie op het rapport ‘Naar een Europese Kapitaalmarktunie’

Reactie op het rapport ‘Naar een Europese Kapitaalmarktunie’. Reactie Uw Kamer heeft mij verzocht schriftelijk te reageren op het rapport “Naar een Europese kapitaalmarktunie”. Dit rapport is op uw verzoek opgesteld door denktank Instituut voor Publieke...

2024D16527

Brieven regering

Reactie op de vraag van het lid Stultiens, gedaan tijdens het notaoverleg van 15 april 2024, inzake financiering ontheemden uit Oekraïne

Reactie op de vraag van het lid Stultiens, gedaan tijdens het notaoverleg van 15 april 2024, inzake financiering ontheemden uit Oekraïne. Reactie op de vraag van het lid Stultiens (GroenLinks/PvdA) inzake financiering ontheemden uit Oekraïne Hoger...

2024D16483

Brieven regering

vervolgtraject excuses slavernijverleden

vervolgtraject excuses slavernijverleden. Brief vervolgtraject excuses slavernijverleden Datum 22 april 2024 Betreft Brief vervolgtraject excuses slavernijverleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DGOBDR Democratie Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2024-0000172577...

2024D16440

Brieven regering

Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024

Reactie op moties ingediend tijden het tweeminutendebat over acute zorg van 11 april 2024. 29247 Acute zorg Nr. 452 Brief van de minister voor Medische Zorg Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D16264