Brieven regering

Zoekresultaten (77.688)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR

Reactie op Visie 'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van NLR. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D05947

Brieven regering

Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023

Kwartaalrapportage CBR ‘corona-inhaalslag’ examens vierde kwartaal 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 1097 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D05939

Brieven regering

Rapport doorlichting agentschap KNMI

Rapport doorlichting agentschap KNMI. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS...

2024D05966

Brieven regering

Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 297 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2024D05957

Brieven regering

Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne. 19637 Vreemdelingenbeleid 36045 Situatie in Oekraïne Nr. 3205 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2024...

2024D05925

Brieven regering

Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12)

Opvolging van de motie van het lid Van Campen c.s. over het breder toestaan van de bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft (Kamerstuk 36410-XIV-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de...

2024D05936

Brieven regering

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 802 Toepassing van de Wet open overheid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2024D05874

Brieven regering

Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

Voor- en nadelen van de opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken. dus niet enkel migratiebeleid, maar ook samenwerking op civielrechtelijk gebied en politie- en judiciële samenwerking (het huidige Titel V van...

2024D05903

Brieven regering

Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

Voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 209 Schoon en zuinig Nr. 250 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de...

2024D05952

Brieven regering

Gemeentenieuws van SZW 2024-1

Gemeentenieuws van SZW 2024-1. 2024D05910 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2024 Hierbij ontvangt u het Gemeentenieuws van SZW 2024-1. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van...

2024D05910

Brieven regering

Voortgang Einstein Telescope

Voortgang Einstein Telescope. Voortgang Einstein Telescope Onderzoek en Wetenschapsbeleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 44113623 Zoals toegezegd in eerdere brieven over de Einstein Telescope houd ik uw Kamer...

2024D05974

Brieven regering

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden. Kamerbrief Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden Datum 15 februari 2024 Betreft Kamerbrief Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden Ministerie van

2024D05828

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96)

Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96). uitvoering motie Teunissen c.s. over een deel van het budget...

2024D05821

Brieven regering

Uitstel beantwoording Verslag inzake Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (Kamerstuk 36478-5)

Uitstel beantwoording Verslag inzake Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (Kamerstuk 36478-5). Beantwoording van...

2024D05774

Brieven regering

Vierlandenoverleg OCW november 2023

Vierlandenoverleg OCW november 2023. Vierlandenoverleg OCW november 2023 Op 6 en 7 november 2023 zijn de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van de vier landen binnen het Koninkrijk bij elkaar gekomen voor het jaarlijkse Ministerieel...

2024D05868