Plenaire verslagen

Zoekresultaten (969)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

102e vergadering, donderdag 7 juli 2022

102e vergadering, donderdag 7 juli 2022; Opening; Mededelingen; Sportbeleid; Pgb; Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg; Modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem; Regionale luchthavens; Verduurzaming luchtvaart; Hamerstukken; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Materieel Defensie; Hoofdlijnenbrief Cultuur 2022; Bericht dat topambtenaar ministerie OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet; Nederlandse inzet VN-Biodiversiteitsverdrag; Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Toeslagen; Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag; Eurogroep/Ecofin-Raad van 11 en 12 juli 2022; Vreemdelingen- en asielbeleid; Herstel en wederopbouw Oekraïne; Arbeidsmarktbeleid in de zorg; Politie; Visserij en tuinbouw; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022

101e vergadering, woensdag 6 juli 2022; Opening; Mededelingen; Hoofdlijnenbeleid ministerie van Buitenlandse Zaken; Regeling van werkzaamheden; (Internationale) Gasmarkt / Leveringszekerheid; Klimaat en energie; Gevangeniswezen en tbs; Adoptie; Arbitrage, mediation en herstelrecht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Duurzaam vervoer; Mijnbouw/Groningen; Jeugdbeleid; Medische preventie / Verslavingszorg / Drugspreventie; Onderzoek veiligheidsbeleving onder jongeren in jeugdzorg met verblijf; Ontwikkeling inzake de tarieven van tolken en vertalers; Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking; Sluiting;

Plenaire verslagen

100e vergadering, dinsdag 5 juli 2022

100e vergadering, dinsdag 5 juli 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Arbeidsmigratie; Coronasteunpakket; Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement; Voorjaarsnota 2022; Sluiting;

Plenaire verslagen

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022

99e vergadering, donderdag 30 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hoofdlijnendebat Digitale zaken; Maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis; Sluiting;

Plenaire verslagen

98e vergadering, woensdag 29 juni 2022

98e vergadering, woensdag 29 juni 2022; Opening; Mededelingen; Externe veiligheid; Herziening Richtlijn industriële emissies en de Richtlijn storten van afvalstoffen; Regeling van werkzaamheden; Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden; Nationaal Programma Onderwijs (p.o. en vo); Regeling van werkzaamheden; Mededelingen; Masterplan basisvaardigheden; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage + Wijziging van de Participatiewet inzake energietoeslag; Sluiting;

Plenaire verslagen

97e vergadering, dinsdag 28 juni 2022

97e vergadering, dinsdag 28 juni 2022; Opening; Vragenuur; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Langeretermijncoronabeleid; Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid/Pakketbeheer; Wet werken waar je wilt; Sluiting;

Plenaire verslagen

96e vergadering, donderdag 23 juni 2022

96e vergadering, donderdag 23 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Stikstofbeleid; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stikstofbeleid; Sluiting;

Plenaire verslagen

95e vergadering, woensdag 22 juni 2022

95e vergadering, woensdag 22 juni 2022; Opening; Mededelingen; Innovatie; Europese top van 23 en 24 juni 2022; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 23 en 24 juni 2022 (voortzetting); Energieraad; Stemmingen; Verkeersveiligheid; Water; Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders; Sluiting;

Plenaire verslagen

94e vergadering, dinsdag 21 juni 2022

94e vergadering, dinsdag 21 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Milieuraad op 28 juni 2022; Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik; Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten; Sluiting;

Plenaire verslagen

93e vergadering, donderdag 16 juni 2022

93e vergadering, donderdag 16 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 13 juni 2022; Drugsbeleid; Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Sluiting;

Plenaire verslagen

92e vergadering, woensdag 15 juni 2022

92e vergadering, woensdag 15 juni 2022; Opening; Eurogroep/Ecofinraad; Mededelingen; Voorjaarsnota 2022; Stemmingen; Voorjaarsnota 2022; Raad Buitenlandse Zaken; Voorjaarsnota 2022 ; Sluiting;

Plenaire verslagen

91e vergadering, dinsdag 14 juni 2022

91e vergadering, dinsdag 14 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; Kinderopvang; Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag; Gezond en veilig werken; Wet werken waar je wilt; Sluiting;

Plenaire verslagen

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022

90e vergadering, donderdag 9 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Luchtvaart; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Sluiting;

Plenaire verslagen

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022

89e vergadering, woensdag 8 juni 2022; Opening; Mededelingen; Slachtofferbeleid; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte; Actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; Invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten; Sluiting;

Plenaire verslagen

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022

88e vergadering, dinsdag 7 juni 2022; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Dierproeven; Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur; Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet; Voortgangsrapportage lood in drinkwater; Wet voldoende betaalbare woningen; Sluiting;

Naar boven