Toezeggingen

Zoekresultaten (13)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken, Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië . De minister stuurt de Kamer via het verslag van de jaarvergadering van de Wereldbank meer informatie over de Nederlandse inzet op winterization.

TZ202309-072

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Voedselzekerheid en water

Toezegging bij Voedselzekerheid en water. De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de uitvoering van de VN-water agenda, het proces dat daarover plaatsvindt binnen de VN-instellingen en de uitvoering van de afspraken door Nederland.

TZ202305-152

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gaat samen met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie nog eens kijken naar de drie criteria genoemd in de brief van 1 december over het exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie en het toevoegen van een criterium voor lange termijn

TZ202212-169

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek)

Toezegging bij Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36350-XVII) (re- dupliek). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe aan te dringen dat het ministerie van J&V eerder komt met de Meerjaren Productie Prognose en de Kamer over de

TZ202308-037

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De minister voor BuHa-OS zegt toe in de volgende jaarrapportage Beleidscoherentie voor ontwikkeling in te gaan op mogelijke aanvullende thema’s en de consultaties die daarover plaatsvinden en hebben gevonden.

TZ202307-054

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

Toezegging bij Jaarverantwoording 2022. De minister informeert de Kamer schriftelijk over de verschillende mutaties op begrotingsartikel 5.4 voor de begroting 2023.

TZ202306-185

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe te kijken naar de verdeling van het budget voor noodhulp en wederopbouw in Turkije en de Kamer daarover te informeren voor het volgende Commissiedebat RBZ OS.

TZ202305-087

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe goed te kijken naar de verdeling van het budget voor humanitaire hulp in Noord-West Syrië en de Kamer daarover te informeren.

TZ202305-085

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking. De minister informeert de Kamer via het verslag van de Informele RBZ/OS over de uitvoering van de eerder gedane toezegging (TZ202302-192) over de budgettaire mogelijkheden voor hulp aan Turkije en Syrië.

TZ202303-013

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië (CD 22/2)

Toezegging bij Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië (CD 22/2). De minister zegt toe om de Kamer te informeren over de belemmeringen voor het leveren van humanitaire hulp aan de getroffen gebieden in Syrië die worden veroorzaakt door Internationale en EU-sancties die aan Syrië zijn opgelegd.

TZ202302-195

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrie

Toezegging bij Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrie. De minister zegt toe om voor de donorconferentie van 16 maart de Kamer te informeren over de gesprekken met het kabinet over de budgettaire mogelijkheden en wat er op lange termijn kan worden gedaan voor de situatie in Turkije en Syrië.

TZ202302-192

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel en Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking . De minister informeert de Kamer binnen twee weken over welk geld al naar Oekraïne is gegaan, hoe dat is besteed en welke additionele middelen er nog aankomen.

TZ202211-193

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel . De minister zegt toe deze week nog met de antwoorden te komen op het schriftelijk overleg Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne van 13 oktober 2022.

TZ202210-140

Toegezegd aan Hammelburg, A.R.