Toezeggingen : Toezegging bij Jaarverantwoording 2022

De minister informeert de Kamer schriftelijk over de verschillende mutaties op begrotingsartikel 5.4 voor de begroting 2023.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Hammelburg, A.R. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02935
Datum: 15 jun 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Jaarverantwoording 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking