Toezeggingen : Toezegging bij Voedselzekerheid en water

De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor de volgende COP, te informeren over de uitvoering van de VN-water agenda, het proces dat daarover plaatsvindt binnen de VN-instellingen en de uitvoering van de afspraken door Nederland.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Hammelburg, A.R. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01329
Datum: 23 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voedselzekerheid en water
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking