Toezeggingen

Zoekresultaten (14)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Europese Zaken

Toezeggingen

Toezegging bij Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024

Toezegging bij Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024. Zodra er meer bekend is over de EU-Egypte-associatieafspraken zal de minister-president hierover informatie met de Tweede Kamer delen.

TZ202401-034

Toezeggingen

Toezegging bij Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024

Toezegging bij Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024. Zodra de afspraken over bilaterale veiligheidsarrangementen rondkomen, zal de minister-president hierover informatie met de Tweede Kamer delen.

TZ202401-033

Toezeggingen

Toezegging bij Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023

Toezegging bij Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023. De minister zal de Kamer op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de toegang tot delegates portal.

TZ202309-082

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK). De minister zal de Kamer in het verslag informeren over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk om de Wagner-groep op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen.

TZ202309-056

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK). De minister zal de Kamer in het verslag informeren wat er nodig is om een semiofficiƫle taal binnen de EU te laten toevoegen.

TZ202309-055

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK). De minister zal de Kamer via de geannoteerde agenda en verslagen van de Raad op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de minister de Kamer tussentijds per brief

TZ202309-054

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De minister zegt toe dat hij terugkomt op de snelheid van ambtsberichten en met name het specifieke ambtsbericht inzake de huidige situatie in Iran.

TZ202302-005

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De minister zegt toe dat de commissie Europese Zaken proactief wordt geĆÆnformeerd over uitbetalingen aan polen en Hongarije gerelateerd aan de mijlpalen van het herstelplan.

TZ202302-004

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De minister zegt toe dat het rapport over het beoordelen van het behalen van de mijlpalen van het herstelplan voorzien wordt van een kabinetsappreciatie.

TZ202302-003

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De minister zegt toe dat in de geannoteerde agenda over de Informele bijeenkomst van de ministers van Defensie d.d. 7 en 8 maart 2023 ingegaan wordt op de productie van munitie.

TZ202302-002

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. De minister zegt toe dat hij terugkomt op de tussenstand van exportcontroles na een gesprek met de andere betrokken ministers over de timing hiervan.

TZ202302-001

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister draagt er zorg voor dat het kabinet voor het kerstreces de Kamer een brief doet toekomen over sancties betreffende Rusland.

TZ202212-052

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister zegt toe een uitvoerige analyse over de Inflation Reduction Act en de verschillende aspecten daarvan naar de Kamer te sturen.

TZ202212-051

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister zegt toe na de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op mogelijkheden voor wat betreft de naleving sancties.

TZ202212-050