Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

De minister zegt toe dat hij terugkomt op de tussenstand van exportcontroles na een gesprek met de andere betrokken ministers over de timing hiervan.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10191
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken