Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

De minister zal de Kamer in het verslag informeren over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk om de Wagner-groep op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05379
Datum: 14 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken