Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

De minister zegt toe een uitvoerige analyse over de Inflation Reduction Act en de verschillende aspecten daarvan naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05657
Datum: 8 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken