Toezeggingen : Toezegging bij Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023

De minister zal de Kamer op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de toegang tot delegates portal.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05398
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Informele Raad Algemene Zaken d.d. 27 en 28 september 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken